#

Navigace

Obsah

Obec Choustníkovo Hradiště

 

foto obceObec Choustníkovo Hradiště (německy Gradlitz bei Königinhof) se nachází v okrese Trutnov, Královéhradecký kraj, zhruba 4,5 km východně od Dvora Králové nad Labem. Obcí protéká Kocbeřský potok. Výklad jména obce není obtížný. Obec dostala jméno hradu - hradiště, jehož držitelem byl Heřman z Choustníku - obec dostává název Choustníkovo Hradiště. Je přirozené, že dějiny obce jsou úzce spjaty s dějinami hradu. Od roku 1664 bylo Choustníkovo Hradiště majetkem Šporků, kteří jej také nechali opravit. Na rozhraní 18. a 19. století však hrad definitivně zchátral, lidé začali rozebírat hradní části jako výhodný stavební materiál.

 

Aktuality

24.05.2019

Hudební večer Horní Brusnice - Dalibor

Horní Brusnice Vás zve na kulturní večer v pátek 24.5.2019 od 19 hodin - hraje lázeňský orchestr Dalibor.

Obec Mostek Kulturní akce v okolí

30.05.2019

Den zdraví a sociálních služeb ve Dvoře Králové nad Labem

Ve čtvrtek 30.5.2019 od 13 do 17 hodin bude probíhat ve Dvoře Králové n. L. na náměstí T. G. Masaryka prezentace sociálních a zdravotních služeb.

Obec Mostek Kulturní akce v okolí

01.06.2019

Dětský den

Tradiční dětský den probíhající na fotbalovém hřišti.

Obec Kuks Kulturní akce v okolí

01.06.2019

Dětský den

Tradiční dětský den probíhající na fotbalovém hřišti.

Obec Kuks Kulturní akce v okolí

15.05.2019

Další šance zažádat o „kotlíkovou dotaci“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravil další výzvu tzv. „kotlíkové dotace“, jež si klade za cíl snížit emise z lokálního vytápění domácností. Příjem žádostí o podporu z tohoto dotačního programu bude zahájen pravděpodobně 11. září 2019 v 10:00 hodin a v jeho rámci budete mít možnost zažádat o příspěvek ve výši až 127 500 Kč. Předmětem podpory je výměna zdrojů tepla z kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu (ruční i automatické přikládání), tepelné čerpadlo. V případě plynového kondenzačního kotle je výše dotace 75%, nejvýše však 95 000 Kč; v případě kotle spalujícího pouze biomasu s ručním přikládáním je výše dotace 80%, nejvýše však 100 000 Kč; tepelné čerpadlo nebo automatický kotel spalující pouze biomasu až 80 %, nejvýše však 120 000 Kč, ze skutečně vynaložených výdajů na výměnu zdroje vytápění. Podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována ve správním území obce, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území z hlediska ochrany ovzduší – tato možnost se týká i Dvora Králové nad Labem. Bližší informace naleznete na webových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz v odkazu „kotlíkové dotace“ nebo na informačním semináři pro veřejnost, který pořádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje v pondělí 17. června 2019 od 17:00 hodin v salonku Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem. Všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni! Ing. Eva Šírková odbor životního prostředí

Detail Aktuality

01.06.2019

Skejťáci dětem na skateparku v Mostku

Přijďte podpořit akci na skatepark v Mostku, která je věnována dětem z ozdravovny

Obec Mostek Kulturní akce v okolí

01.06.2019

DĚTSKÝ DEN společně s akcí Daros

Obecní úřad Choustníkovo Hradiště za podpory všech spolků a organizací v obci pořádá dětský den v sobotu 1. června 2019 od 14:00 hodin na hřišti za bývalou poštou. Můžete se těšit na skákací hrady, dřevořezbáře, sladkosti a odměny.

Detail Kulturní akce v obci

02.06.2019

Dětský den - Ukaž, co dokážeš

SRPŠ při ZŠ a MŠ Mostek Vás zve na dětský den "Ukaž, co dokážeš" v neděli 2. 6. 2019 od 14 hodin v areálu autokempu.

Obec Mostek Kulturní akce v okolí

08.06.2019

Koncert sopranistky JANY VEBEROVÉ

Koncert vážné hudby přední české sopranistky paní Jany Veberové. Na programu zazní skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka a dalších významných skladatelů. Varhanní doprovod pan Martin Strejc.

Obec Kuks Kulturní akce v okolí

Fotogalerie

08.05.2019

Budování ohniště na sportovním hřišti

Budování ohniště na sportovním hřišti

Další krůček ke zlepšení využití sportovního hřiště za poštou.

Detail

01.05.2019

Výsadba Šporkovy lípy k výročí založení republiky

Výsadba Šporkovy lípy k výročí založení republiky

Sté výročí vzniku republiky jsme oslavili v naší obci zasazením lípy republiky. Děkuji manželům Krobotovým za myšlenku vysadit lípu u příležitosti historické události výročí vzniku naší republiky a za dar obci ve formě krásné lípy, která je klonem lípy z nedalekých Stanovic, kterou sázel sám František Antonín Špork.

Detail

30.04.2019

Čarodějnice

Čarodějnice

Čarodějnický rej v naší obci započal 30.dubna na hřišti za poštou. Svaz žen se postaral o hry pro dětičky a potěšil nejednu chuťovou buňku vynikajícími pečenými sladkostmi. O naše pohodlí se pilně starali rybáři, kteří zajišťovali občerstvení i s pitným režimem. Hasiči se postarali o stavbu hráně, která se s hromadou roští zdaleka nedá srovnávat. Velkou výzvou pro ně však bylo postavit májku, která měla přes 16 m. Tohoto úkolu se zhostili jako praví muži a vše dopadlo, jak mělo. Jsem velmi rád, že se v obci obnovila tradice, která tu byla před více jak 50 lety a budu si přát, aby i nadále dlouho vydržela. Po zapálení hráně byla pro děti připravena stezka odvahy, kterou si velmi užily. Pro ty, kteří tam nebyli, můžu jen doporučit…přijďte příští rok.

Detail

26.04.2019

Výsadba nového vánočního stromečku s pomocí naší mateřské školy

Výsadba nového vánočního stromečku s pomocí naší mateřské školy

Na dětském hřišti mnoho pomocníčků vysadilo nový vánoční stromeček (jedli korejskou).Jděte se kouknout...:)

Detail

20.04.2019

Stavba hranice na čarodějnice

Stavba hranice na čarodějnice

Hasiči staví svoji první hráň na čarodějnice.

Detail