#

Navigace

Obsah

Obec Choustníkovo Hradiště

 

foto obceObec Choustníkovo Hradiště (německy Gradlitz bei Königinhof) se nachází v okrese Trutnov, Královéhradecký kraj, zhruba 4,5 km východně od Dvora Králové nad Labem. Obcí protéká Kocbeřský potok. Výklad jména obce není obtížný. Obec dostala jméno hradu - hradiště, jehož držitelem byl Heřman z Choustníku - obec dostává název Choustníkovo Hradiště. Je přirozené, že dějiny obce jsou úzce spjaty s dějinami hradu. Od roku 1664 bylo Choustníkovo Hradiště majetkem Šporků, kteří jej také nechali opravit. Na rozhraní 18. a 19. století však hrad definitivně zchátral, lidé začali rozebírat hradní části jako výhodný stavební materiál.

 

Aktuality

27.07.2019

Nachmelenej pochoďák

Spolek Střemcha Vás zve na akci Nachmelenej pochoďák v sobotu 27. 7. 2019.

Obec Mostek Kulturní akce v okolí

15.07.2019 - 31.07.2019

Veřejná vyhláška

Detail Úřední deska

11.07.2019

Poslední možnost podat žádost na změnu v Územním plánu obce Choustníkovo Hradiště

Zastupitelstvo obce stanovilo poslední možnost do 31.7.2019 poslat žádost na změnu Územního plánu obce Choustníkovo Hradiště. Aktuální stav ÚP naleznate na:

Detail Aktuality

09.07.2019

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Jednička - Výběrové řízení

Dům dětí a mládeže Jednička vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo DOMOVNÍK/DOMOVNICE, ŠKOLNÍK/ŠKOLNICE.

Detail Aktuality

03.08.2019

Hudení léto Kuks

Claudio Mansutti – klarinet Apollon Quartet G. F. Händel, F. X. Richter, W. A. Mozart

Obec Kuks Kulturní akce v okolí

05.07.2019

Hasiči varují před požáry v přírodním prostředí

Nejčastějšími příčinami požárů v přírodním prostředí bývá lidská nedbalost a technické závady. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných nebo nedostatečně uhašených táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod. V současné době není v Královéhradeckém kraji vyhlášené období mimořádných klimatických podmínek, při kterém musí občané dodržovat povinnosti nutné k zajištění požární bezpečnosti. I tak ale hasiči apelují na veřejnost, aby se chovala vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, nedostatku srážek a přetrvávajícím vysokým teplotám velmi obezřetně. Rady od hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i jiné: V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár. V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům. Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár. Na co dalšího si při vysokých letních teplotách dát pozor: Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů). Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění. Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim. Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě. A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112. Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí. zdroj: HZS ČR

Detail Aktuality

17.08.2019

Hudební léto Kuks

Marta Reichelová – soprán Lucie Hilscherová – alt Český filharmonický sbor Brno (komorní ženský sbor) Czech Virtuosi Petr Fiala – dirigent W. A. Mozart, J. Kř. Vaňhal

Obec Kuks Kulturní akce v okolí

21.08.2019 - 25.08.2019

Theatrum Kuks

THEATRUM KUKS, multižánrový festival barokního a barokem inspirovaného umění, který představuje baroko tak, jak jej nečekáte.

Obec Kuks Kulturní akce v okolí

Fotogalerie

08.07.2019

Cyklistické závody

Cyklistické závody

Dne 29.6. 2019 pořádal cyklistický tým pana Potockého s obcí cyklistické závody na sportovním hřišti za poštou. Občerstvení bylo zajištěno od našeho Svazu žen z obce. Účast byla uspokojivá a závodní tempo veliké, můžu jen doporučit další závody všem ostatním.

Detail

08.07.2019

Pietní shromáždění občanů k uctění památky obětí pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen

Pietní shromáždění občanů k uctění památky obětí pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen

Dne 22.6.2019 proběhla na našem hřbitově pietní akce k uctění obětem pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen. Přivítali jsem velmi vzácnou návštěvu paní Ing. Kláru Dostálovou z ministerstva pro místní rozvoj a třetí tajemnici z velvyslanectví Ruské federace.

Detail

05.07.2019

Arboristický ořez stromů

Arboristický ořez stromů

Vzhledem ke stavu stromů po obci bylo zapotřebí pozvat specialisty, aby zhodnotili potřebu výchovných zásahů. Já sám mám ke dřevinám blízko a za každý zdravý strom v obci jsem velmi rád. Výsledkem prohlídky arboristů byl seznam potřebných úprav na vybraných dřevinách. Proto obec vypsala výběrové řízení na ořez stromů. Prioritou bylo odstranění všech suchých větví a zásahy pro zajištění tvarové stability korun stromů. Z tohoto důvodu byly u tzv. dvojáků řezem potlačeny sekundární terminály čímž dojde k podpoře primárního, tedy hlavního terminálu. Pokud u stromu hrozilo rozštěpení koruny, byl zpevněn bezpečnostními vazbami o tažné síle 4 a 8 tun. Protože nebylo v našich silách zajistit údržbu všech dřevin najednou, předpokládám, že tyto práce budou i nadále pokračovat. Proto Vás prosím o shovívavost vůči omezením, které tyto činnosti přinášejí. Děkuji Jan Vogl

Detail

06.06.2019

Dřevořezby z dětského dne 1.6.2019

Dřevořezby z dětského dne 1.6.2019

Koukněte jak vznikaly dřevořezby na dětském dnu...

Detail

06.06.2019

Dětský den

Dětský den

Dne 1.6. 2019 proběhl na hřišti za poštou dětský den společně s akcí Daros. Pro návštěvníky bylo připraveno plno zábavy a pohoštění...

Detail