Navigace

Obsah

Obec Choustníkovo Hradiště

 

foto obceObec Choustníkovo Hradiště (německy Gradlitz bei Königinhof) se nachází v okrese Trutnov, Královéhradecký kraj, zhruba 4,5 km východně od Dvora Králové nad Labem. Obcí protéká Kocbeřský potok. Výklad jména obce není obtížný. Obec dostala jméno hradu - hradiště, jehož držitelem byl Heřman z Choustníku - obec dostává název Choustníkovo Hradiště. Je přirozené, že dějiny obce jsou úzce spjaty s dějinami hradu. Od roku 1664 bylo Choustníkovo Hradiště majetkem Šporků, kteří jej také nechali opravit. Na rozhraní 18. a 19. století však hrad definitivně zchátral, lidé začali rozebírat hradní části jako výhodný stavební materiál.

 

Aktuality

15.01.2020

Strategický a rozvojový plán obce

Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště zve občany k diskuzi na téma : Strategický a rozvojový plán obce. Kdy: Ve středu 29. ledna 2020 od 18:00 hodin Kde: Kulturní sál obce č.p. 79

Detail Aktuality

24.01.2020 - 26.01.2020

Zvěřinové hody

Restaurace Za Mostem vás zve na zvěřinové hody o víkendu 24. - 26. 1. 2020.

Obec Mostek Kulturní akce v okolí

24.01.2020

Sborovna

Zveme Vás v pátek 24. ledna 2020 od 19:00 hodin na komedii Sborovna do Národního domu Hostinné.

Detail Kulturní akce v okolí

30.01.2020

Přes prsty

Kino na kolečkách

Detail Kulturní akce v okolí

02.01.2020

Použité jedlé tuky a oleje z domácností

I v naší obci máte možnost odevzdávat vytříděné použité potravinářské oleje z domácností, plnit tak Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a přispívat k snižování ekologické zátěže. Rozhodli jsme se proto přistavit pro občany nádoby na potravinářské oleje a tuky na dvě stanoviště: - sběrné místo – u obchodu paní Drškový - sběrné místo – u obchodu paní Pochobradský A proč třídit použité potravinářské oleje a tuky? Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Odpad je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků. Lepší, než vypouštět kuchyňské oleje do odpadu a WC, je přelít je do PET lahve, zavřít a uložit do kontejneru na oleje. Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slít do původních či jiných vhodných plastových a uzavíratelných nádob (nejvhodnější jsou např. použité PET lahve) a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT! zdroj: internet

Detail Aktuality

12.11.2019

Chraňte domov i sebe

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů, oslovujeme Vás touto cestou proto,že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

Detail Aktuality

01.09.2019

Restaurátorská oprava křížku sv. Panny Marie

V pátek 30.8.2019 byla odvezena do ateliéru vrchní část křížku sv. Panny Marie u nového hřbitova. Kompletní oprava pomníku by měla trvat do konce května 2020. Děkujeme za pochopení. Fotodokumentace na stránkách obce.

Detail Aktuality

29.08.2019

Oznámení o zrušení akce Ukončení prázdnin

Dle rozhodnutí spolků a obce Choustníkovo Hradiště se v letošním roce nekoná Ukončení prázdnin. Důvodem zrušení akce je červnové pořádání dětského dne. Děkujeme za pochopení a přejeme krásný zbytek prázdnin

Detail Aktuality

Fotogalerie

02.01.2020

Oslava Jubilantů

Oslava Jubilantů

Dne 13. prosince se v kulturním sále obce Choustníkovo Hradiště konalo setkání jubilantů, kteří v roce 2019 oslavili své kulaté jubileum.

Detail

02.01.2020

Rozsvícení vánočního stromečku s nadílkou

Rozsvícení vánočního stromečku s nadílkou

V naší obci je rozsvícení vánočního stromku na návsi kulturní událostí, kdy se pod tímto stromem scházíme, abychom si užili společné chvíle. V této sváteční atmosféře si u „svařáčku“ povídáme, zatímco děti pobíhají kolem. Některé píší svá vánoční přáníčka Ježíškovi v improvizované Ježíškově poště, ostatní netrpělivě vyhlížejí čerty s Mikulášem a těší se na drobné dárečky, které dostanou výměnou za básničku. Čekání nám letos zkrátil Jiří Záplata ml., který zahrál na trubku vánoční koledu a nechyběl ani blok písniček dětí z naší mateřské školy. Poté jsme odpočítali rozsvícení vánočního stromku a vzápětí nato se za velkého rachotu začali blížit čerti s Mikulášem a andělem, nastala nadílka. Počasí nám tentokrát přálo, tak doufáme, že jste si to užili stejně jako my. Moc děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli i těm, kteří přišli strávit společně s námi hezké odpoledne. Přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, lásky a pohody v nadcházejícím roce. Blanka a Zdeněk Seidlovi, foto: K. Křížková

Detail

02.01.2020

KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU

KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU

Dne 30. listopadu 2019 se v našem kostele Povýšení svatého Kříže uskutečnil 28. předvánoční koncert. Tentokrát jsme uvítali vynikající soubor Spirituál kvintet, který pod vedením Jiřího Tichoty předvedl opravdu mistrné představení. Krásná akustika našeho kostela se snoubila s dokonalým nazvučeným a procítěnou interpretací členů souboru. Vznikla opravdu dobrá atmosféra souznění účinkujících a jejich publika, projevující se nejen častým potleskem, ale i tím, že nejednou zpíval doslova celý až po okraj naplněný kostel. Tak hojnou účast náš kostel nepamatuje od památného vystoupení Eduarda Hakena v roce 1994, za což se tehdy zasloužil nedávno zesnulý Mgr. Jan Láska a jeho paní. Na důkaz kontinuity uvedla Spirituál kvintet právě paní Marie Lásková. Myslím, že tento koncert byl velkým úspěchem, který přispěl k dobrému jménu naší obce, neboť kromě Hradišťáků se ho zúčastnilo mnoho lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Zároveň je to důkaz, že i na relativně malé obci může se zdarem účinkovat umělecký soubor z první extraligy. Koncert byl výjimečný i tou skutečností, že Spirituál kvintet oznámil na příští rok ukončení své šedesátileté existence, takže naše obec měla tu čest být účastníkem jednoho z jejich posledních veřejných vystoupení. Na tomto místě musím členům tohoto souboru poděkovat nejen za profesionalitu, se kterou koncert odvedli, ale především za milé a veskrze srdečné a vstřícné chování. Dále chci poděkovat vedení obce Choustníkovo Hradiště, Českému svazu žen a Sdružení dobrovolných hasičů, jakož i ostatním občanům, kteří všichni vykonali velký kus záslužné práce, bez níž by se taková akce nedala vůbec uspořádat. V neposlední řadě patří velký dík i sponzorům, jmenovitě OLFIN CARu, s. r. o., Malusu, s. r. o., MUDr. Lubomíru Jadrnému, Kateřině Maternové, Staré lékárně, s. r. o., Ing. Pavlu Rausovi, Lubomíru Drškovi, Miloši Potockému a MUDr. Jiřímu Záplatovi, kteří významně pomohli naší obci s financováním koncertu. Závěrem chci vyslovit přání, aby tradice koncertů v naší obci nadále podobně úspěšně pokračovala. Za kolektiv pořadatelů MUDr. Jiří Záplata

Detail

02.01.2020

Vítání občánků

Vítání občánků

Dne 15. listopadu 2019 se v obecním domě konalo vítání nově narozených dětí. Přivítat malé občánky Choustníkova Hradiště přišly opět děti z mateřské školy, které nám zazpívaly krásné písničky. Po slavnostním proslovu starosty obce následoval slib rodičů a podpis do pamětní knihy. Jedna holčička a jeden chlapeček byli postupně uloženi do kolébky, vyfotografováni a následně obdarováni peněžitým darem a dárečky s nápisem „Jsem Hradišťánek“. Maminky byly obdarovány kytičkou. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům a všem blízkým, kteří se zúčastnili. V neposlední řadě děkujeme paní Pavlíně Potocké, Haně Čížkové a Marii Láskové za přípravu této krásné události.

Detail

29.10.2019

Ples seniorů

Ples seniorů

Dne 25. října proběhl ve Vlčkovicích ples seniorů. Krásná akcička…:)

Detail