Navigace

Obsah

Vítání občánků 2010

Vítání občánků

Vítání občánků 2010

Na druhý březnový pátek připravil obecní úřad vítání nově narozených dětí mezi nejmladší občánky naší obci. Loňský rok byl poměrně „úrodný“ narodilo se celkem šest dětí z toho tři děvčátka a tři chlapečci. Vzhledem k tomu že na minulém vítání chyběli dva občánci, kteří tedy nebyli „přivítáni“, byli pozváni nyní a na obecní úřad přišly téměř po „svých“. Z osmi pozvaných dětí se na obecní úřad dostavilo sedm dětí. Rodiče s dětmi a jejich nejbližší přivítaly v úvodu svým vystoupením děti z mateřské školy pod vedení paní ředitelky Ivany Mrštíkové. Připravily si pro ně bohatý program plný básniček a písniček. Poté pan starosta Vratislav Vopálka přednesl slavnostní projev a předal maminkám kytičku a drobné dárečky.

Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat rodičům za jejích hojnou účast a blahopřát jim i dětem hodně štěstí do života.