Navigace

Obsah

Arboristický ořez stromů

Vzhledem ke stavu stromů po obci bylo zapotřebí pozvat specialisty, aby zhodnotili potřebu výchovných zásahů. Já sám mám ke dřevinám blízko a za každý zdravý strom v obci jsem velmi rád. Výsledkem prohlídky arboristů byl seznam potřebných úprav na vybraných dřevinách. Proto obec vypsala výběrové řízení na ořez stromů. Prioritou bylo odstranění všech suchých větví a zásahy pro zajištění tvarové stability korun stromů. Z tohoto důvodu byly u tzv. dvojáků řezem potlačeny sekundární terminály čímž dojde k podpoře primárního, tedy hlavního terminálu. Pokud u stromu hrozilo rozštěpení koruny, byl zpevněn bezpečnostními vazbami o tažné síle 4 a 8 tun. Protože nebylo v našich silách zajistit údržbu všech dřevin najednou, předpokládám, že tyto práce budou i nadále pokračovat. Proto Vás prosím o shovívavost vůči omezením, které tyto činnosti přinášejí. Děkuji
Jan Vogl