Navigace

Obsah

Vítání občánků

Dne 15. listopadu 2019 se v obecním domě konalo vítání nově narozených dětí. Přivítat malé občánky Choustníkova Hradiště přišly opět děti z mateřské školy, které nám zazpívaly krásné písničky. Po slavnostním proslovu starosty obce následoval slib rodičů a podpis do pamětní knihy. Jedna holčička a jeden chlapeček byli postupně uloženi do kolébky, vyfotografováni a následně obdarováni peněžitým darem a dárečky s nápisem „Jsem Hradišťánek“. Maminky byly obdarovány kytičkou. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům a všem blízkým, kteří se zúčastnili. V neposlední řadě děkujeme paní Pavlíně Potocké, Haně Čížkové a Marii Láskové za přípravu této krásné události.