Platby v roce 2019

Březen:
Místní poplatek za psy
100,- Kč

Květen:
Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč
Možnost platby celého poplatku.
Chalupáři platí poplatek na celý rok.

Červen:
Vodné 1. pol. roku 2019
Stav vodoměrů budou hlásit občané.

Říjen:
Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč

Listopad:
Vodné 2 pol. roku 2019
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.