Workoutové hřiště – stavba

Výstavba workoutového hřiště za finančního podpry od Královéhradeckého kraje.