Ořez stromů v obci 8. 10. 2019

Během dvou víkendů místní hasiči provedli na vybraných komunikacích ořez větví, které zasahovaly do vozovky. Pomocnou ruku podal i Martin Siegr, který pomáhal oba dva víkendy a zcela zdarma zprostředkoval odvoz větví na skládku. Domnívám se, že na dotčených komunikacích se nyní bude jezdit lépe a bezpečněji. Je řada dalších míst, které by si tuto úpravu zasloužily také, ale ty se budou realizovat v příštím roce. Chtěl bych všem zúčastněným poděkovat za dobře odvedenou práci a jejich ochotu pomoci obci ve svém volném čase.