Spirituál Kvintet – vánoční koncert

Dne 30. listopadu 2019 se v našem kostele Povýšení svatého Kříže uskutečnil 28. předvánoční koncert. Tentokrát jsme uvítali vynikající soubor Spirituál kvintet, který pod vedením Jiřího Tichoty předvedl opravdu mistrné představení. Krásná akustika našeho kostela se snoubila s dokonalý nazvučením a procítěnou interpretací členů souboru. Vznikla opravdu dobrá atmosféra souznění účinkujících a jejich publika, projevující se nejen častým potleskem, ale i tím, že nejednou zpíval doslova celý až po okraj naplněný kostel. Tak hojnou účast náš kostel nepamatuje od památného vystoupení Eduarda Hakena v roce 1994, za což se tehdy zasloužil nedávno zesnulý Mgr. Jan Láska a jeho paní. Na důkaz kontinuity uvedla Spirituál kvintet právě paní Marie Lásková. Myslím, že tento koncert byl velkým úspěchem, který přispěl k dobrému jménu naší obce, neboť kromě Hradišťáků se ho zúčastnilo mnoho lidí z blízkého i vzdáleného okolí. Zároveň je to důkaz, že i na relativně malé obci může se zdarem účinkovat umělecký soubor z první extraligy. Koncert byl výjimečný i tou skutečností, že Spirituál kvintet oznámil na příští rok ukončení své šedesátileté existence, takže naše obec měla tu čest být účastníkem jednoho z jejich posledních veřejných vystoupení. Na tomto místě musím členům tohoto souboru poděkovat nejen za profesionalitu, se kterou koncert odvedli, ale především za milé a veskrze srdečné a vstřícné chování. Dále chci poděkovat vedení obce Choustníkovo Hradiště, Českému svazu žen a Sdružení dobrovolných hasičů, jakož i ostatním občanům, kteří všichni vykonali velký kus záslužné práce, bez níž by se taková akce nedala vůbec uspořádat. V neposlední řadě patří velký dík i sponzorům, jmenovitě OLFIN CARu, s. r. o., Malusu, s. r. o., MUDr. Lubomíru Jadrnému, Kateřině Maternové, Staré lékárně, s. r. o., Ing. Pavlu Rausovi, Lubomíru Drškovi, Miloši Potockému a MUDr. Jiřímu Záplatovi, kteří významně pomohli naší obci s financováním koncertu. Závěrem chci vyslovit přání, aby tradice koncertů v naší obci nadále podobně úspěšně pokračovala.

Za kolektiv pořadatelů MUDr. Jiří Záplata