Použité jedlé tuky a oleje z domácností

I v naší obci máte možnost odevzdávat vytříděné použité potravinářské oleje z domácností, plnit tak Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a přispívat k snižování ekologické zátěže.

Rozhodli jsme se proto přistavit pro občany nádoby na potravinářské oleje a tuky na dvě stanoviště:
– sběrné místo – u obchodu paní Drškový
– sběrné místo – u obchodu paní Pochobradský

A proč třídit použité potravinářské oleje a tuky?
Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Odpad je zpracován a transformován na celou škálu ekologicky šetrných výrobků. Lepší, než vypouštět kuchyňské oleje do odpadu a WC, je přelít je do PET lahve, zavřít a uložit do kontejneru na oleje.

Jak správně postupovat?
Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slít do původních či jiných vhodných plastových a uzavíratelných nádob (nejvhodnější jsou např. použité PET lahve) a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!
zdroj: internet