MěÚ DKnL – Veřejná vyhláška, OOP, stanovení úpravy provozu – silnice III/29923 v obci Choustníkovo Hradiště od čp. 168 po čp. 88, z důvodu zvýšení bezpečnosti užití pozemní komunikace nacházející se v souvisle zastavěném území obce, bez souvislého chodníku, zpevněných krajnic se zatáčkami a budovami bránícími výhledu v současnosti bez možnosti stavebně technické úpravy komunikace

Vyvěšeno: 25. 3. 2020, Datum sejmutí: 10. 4. 2020