Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK, oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK a úplného znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, a 4