Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na silnici I/37 Výšinka