Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění podmínek