Veřejná vyhláška – Oznámení o opakovaném projednání po doplnění spisu č. 33012-2018 a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí (Územní řízení o umístění stavby s názvem „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR, IČ“). Vlastníkovi pozemku ve zjednodušené evidenci.