Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu