Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – úplná uzavírka úseku silnice III/29920 od staničení v km 0,000 – 0,200 (spojnice mezi I/37 a obcí Kuks)