Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe