Spirituál Kvintet – vánoční koncert

Dne 30. listopadu 2019 se v našem kostele Povýšení svatého Kříže uskutečnil 28. předvánoční koncert. Tentokrát jsme uvítali vynikající soubor Spirituál kvintet, který pod vedením Jiřího Tichoty předvedl opravdu mistrné představení. Krásná akustika našeho kostela se snoubila s dokonalý nazvučením a procítěnou interpretací členů souboru. Vznikla opravdu dobrá atmosféra souznění účinkujících a jejich publika, projevující […]

Ořez stromů v obci 8. 10. 2019

Během dvou víkendů místní hasiči provedli na vybraných komunikacích ořez větví, které zasahovaly do vozovky. Pomocnou ruku podal i Martin Siegr, který pomáhal oba dva víkendy a zcela zdarma zprostředkoval odvoz větví na skládku. Domnívám se, že na dotčených komunikacích se nyní bude jezdit lépe a bezpečněji. Je řada dalších míst, které by si tuto […]