Místní poplatky

Místní poplatky pro rok 2021

Březen:

Místní poplatek za psy 100,- Kč

Květen:

Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč/osoba

Možnost platby celého poplatku.

 Červen:

Vodné 1. pol. roku 2021

Stav vodoměrů budou hlásit občané.

Říjen:

Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč/osoba

 Listopad:

Vodné 2 pol. roku 2021

Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

 

 Žádost o osvobození nebo úlevu z povinnosti zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky č. 2/2019

Žádost Oznamovací povinnost nároku na osvobození_Obecně závazná vyhláška 2_2019

Čestné prohlášení VZOR