Místní poplatky

Místní poplatky pro rok 2022

Březen:

Místní poplatek za psy 100,- Kč

Květen:

Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč/osoba

Možnost platby celého poplatku.

 Červen:

Vodné 1. pol. roku 2022

Stav vodoměrů budou hlásit občané.

Říjen:

Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč/osoba

 Listopad:

Vodné 2 pol. roku 2022

Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

 

Žádost o osvobození nebo úlevu z povinnosti zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky č. 1/2021

Žádost o osvobození nebo úlevy z povinnosti zaplatit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle obecní vyhláčky č. 1/2021

Čestné prohlášení VZOR