Místní poplatky

Místní poplatky pro rok 2020


do 30. 11. 2020:

Místní poplatek za psy 100,- Kč

 do 30. 11. 2020:

Polovina místního poplatku za odpady 275,-Kč/osoba

Možnost platby celého poplatku.

 do 30. 11. 2020:

Vodné 1. pol. roku 2020

Stav vodoměrů budou hlásit občané.

 do 30. 11. 2020:

Polovina místního poplatku za odpady 275,-Kč/osoba

 do 30. 11. 2020:

Vodné 2 pol. roku 2020

Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.

Možnost splatnosti všech místních poplatků dle rozhodnutí Rady obce Choustníkovo Hradiště je do 30.11.2020. Z důvodů snížení finanční zátěže na občany v době nouzového stavu v ČR

 Žádost o osvobození nebo úlevu z povinnosti zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky č. 2/2019

Žádost Oznamovací povinnost nároku na osvobození_Obecně závazná vyhláška 2_2019

Čestné prohlášení VZOR