Plánované opravy a investiční akce

Plánované akce pro rok 2022

Investiční akce – pouze s dotační podporou

 • Výstavba Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/38

Projektová dokumentace a studie

·             Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chodník středem obce ve spolupráci SSKHK

·             Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“  – DPS

·             Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ – DPS

·             Studie a zadání projektové dokumentace na rekonstrukci staré školy „Bytový dům č.p. 12 – STARÁ ŠKOLA

·             Zadání projektové dokumentace na výstavbu „Multifunkčního hřiště v obci

·             Projektová dokumentace na rekonstrukci mostních objektů M-04, P-06, P-07

·             Projektová dokumentace – sportovní areál – zastřešení WC

Místní komunikace

 • Asfaltový nástřik místní komunikace k mateřské škole
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
 • Oprava mostních objektů   M-05   – p. p. č. 915/1

                                          P-02     – p. p. č. 1194/2

Obecní vodovod a kanalizace

 • Telemetrie na vodojemech
 • Oprava vodovodu a kanalizace Kozí kout

Investice

 • Nový chodník u Olfin Caru
 • Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
 • Dokončení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
 • Mateřská školka – nové herní prvky na dětském hřišti
 • Náves – nové herní prvky na dětském hřišti
 • Technické a materiální vybavení JSDH

Veřejná zeleň

 • Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
 • Květinové záhony
 • Nová výsadba na hřbitově
 • Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
 • Zaměstnání pracovníka z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství