Plánované opravy a investiční akce

Plánované akce pro rok 2020

Priorita: Rekonstrukce mateřské školy

Projektová dokumentace a studie

 • Studie a projektová dokumentace na Hasičskou zbrojnici se školící místností
 • Studie – Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti
 • Projektová dokumentace na novou komunikaci STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
 • Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chodník středem obce ve spolupráci SSKHK
 • Projektová dokumentace na posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště
 • Projektová dokumentace na veřejné osvětlení podél silnice I/38 a směr Stanovice
 • Demoliční výměr budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)

 

Místní komunikace

 • Asfaltový nástřik místní komunikace k mateřské škole
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
 • Oprava mostu u dětského hřiště

 

Obecní vodovod a kanalizace

 • Oprava vodovodu Malus – p. Vaníček
 • Oprava vodovodu pod silnicí III/29923

 

Výstavba

 • Technická budova obce – garáž pro cisternové silniční vozidlo
 • Oprava části fasády kabinek na sportovním hřišti a obecního úřadu
 • Dostavba areálu workoutového hřiště
 • Zastřešení lodních kontejnerů na sportovním hřišti
 • Oprava křížku u hřbitova
 • Nový chodník u Olfin Caru

 

Veřejná zeleň

 • Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
 • Rekonstrukce parku u Olfin Caru
 • Bezpečnostní a výchovné řezy na dřevinách