Plánované opravy a investiční akce

Plánované akce pro rok 2021

 • Priorita:

  • dokončení Rekonstrukce mateřské školy
  • Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chodník středem obce ve spolupráci SSKHK

   

  Projektová dokumentace a studie

  • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“
  • Studie – „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti“
  • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“
  • Studie a zadání projektové dokumentace na rekonstrukci staré školy „Bytový dům č.p. 12 – STARÁ ŠKOLA
  • Studie a zadání projektové dokumentace na výstavbu „Multifunkčního hřiště v obci
  • Zadání projektové dokumentace na opravu obecní stodoly na st. p. č. 72/1
  • Oprava – Památníku obětí pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora Gross Rosen – II. etapa – žádost o získání dotačního titulu

   

  Místní komunikace

  • Asfaltový nástřik místní komunikace k mateřské škole
  • Výstavba nových parkovacích míst u mateřské školy
  • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
  • Oprava mostních objektů    M-04   – p. p. č. 1143/4

                                                             M-05   – p. p. č. 915/1

                                                             P-02     – p. p. č. 1194/2

                                                             P-06     – p. p. č. 1194/21

                                                             P-07     – p. p. č. 1194/21

   

  Obecní vodovod a kanalizace

  • Telemetrie na vodojemech
  • Projekt „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“ –získání dotace

   

  Výstavba (demolice)

  • Oprava části fasády kabinek na sportovním hřišti
  • Nový chodník u Olfin Caru
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/38
  • Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
  • Oprava obecní stodoly na st. p. č. 72/1
  • Kontejner na vybavení SDH – nové opláštění a instalace dveří

   

  Veřejná zeleň

  • Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
  • Nová výsadba u mateřské školy
  • Nová výsadba na hřbitově
  • Nová výsadba u bytových domů
  • Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
  • Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství