Dokumenty a formuláře

Pasport komunikací

Plán rozvoje sportu 2018 - 2022

Územní plán obce Choustníkovo Hradiště (26. 5. 2010)

V současné době se pracuje na změně územního plánu č.1  obce Choustníkovo Hradiště.

Formuláře - ke stažení

Místní poplatky

Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

Místní komunikace

Vodovod a kanalizace

Pozemky

Formuláře ke stažení