Trávníky sportovní a rekreační

Suadere primum, dein corripere benivoli est

Rozvážný člověk se nejdřív poradí a pak se teprv do něčeho pustí
(Publilius Syrus, římský dramatik a básník)

„Čistý a zdravý trávník je ozdobou každé zahrady“

Udržet ho v dobré formě není jednoduché a vyžaduje to minimálně základní znalosti z této oblasti a dostatek času. Je zbytečné dávat energii na rady tzv. odborníků experimentátorů. Jestliže vzhled trávníku i po věnovaném úsilí neodpovídá vašim představám, kontaktujte profesionální firmu, která se specializuje renovací a údržbou rekreačních, sportovních i průmyslových zelených ploch.

Z našich zkušeností jsou následné problémy s kvalitou trávníků nejčastěji způsobeny „rychlou“ a neodbornou realizací předchozího zhotovitele.

Vše začíná položením nevhodné, převážně jílovité nebo kamenité půdy coby základ vegetační vrstvy, sesedáním půdy, absencí obrubníků, chybně zvoleným typem travní směsí a neodbornou údržbou včetně porušení základních zásad seče trávníku, zálivky, aplikací minerální výživy a ignorování, nebo chybnou léčbou infekčních onemocnění trávníku. Proto je nutné, aby pracovníci zahradnických realizačních firem po odevzdání díla řádně proškolili majitele nových trávníků, aby nedošlo k jeho následnému poškození, nebo znehodnocení, nebo po dohodě údržbu trávníků prováděli sami. Jen při odborné a důsledně prováděné údržbě si totiž trávník zachová svůj vzhled a druhové složení tak, jak ho klient očekává a to i po dlouhou dobu.

Rodinná společnost MLD s.r.o. – Agro profi partner se specializuje na odbornou poradenskou a realizační činnost a to od založení trávníku až po jeho kompletní péči včetně prodeje speciální techniky:

 • Výuka profesionální údržby trávníků formou kurzů
 • Kultivace půdy se zaměřením na nasákavost vegetační vrstvy pro trávníky www.travnik-realizace.cz
 • Prodej a instalaci profesionálních obrubníků od tradičního výrobce z USA www.gardendiamond.cz
 • Založení nových trávníků pokládáním koberců a výsevem včetně prodeje speciálních travních směsí odolných na klimatické změny
 • Renovace stávajících trávníků
 • Zálivka trávníků ruční i automatická včetně prodeje komponentů
 • Sekání trávníků, správně načasované a provedené vertikutace www.vertikutacetravniku.cz
 • Hnojení trávníků granulovanými i tekutými hnojivy prostřednictvím celoročních plánů www.travnikovahnojiva.cz
 • Detekce výskytu a zamezení rozšiřování infekčních chorob trávníku, aplikace fungicidů včetně techniky, preventivní opatření www.chorobytravniku.cz
 • Odplevelení trávníků selektivními herbicidy včetně aplikační techniky www.selektivniherbicidy.cz
 • Likvidace plevelů a okrasných záhonech i na chodnících bez použití pesticidů Glyfosátů – totálních herbicidů
 • Prodej profesionální techniky pro údržbu trávníku včetně stroje na likvidaci hryzců, hrabošů i krtků způsobujících škody na trávníku a jeho okolí 100% účinnou přesto legální a humánní metodou www.mauki.cz
 

Michal Dufek, poradenství a realizace 777 60 60 65
Lenka Dufková, e-shop a expedice 776 65 65 62

Choustníkovo Hradiště č. p. 19

www.travnik-realizace.cz