Vážení uživatelé,

Portál veřejné správy přechází na nový koncept řešení – spočívající zejména v postupném rozvíjení transakční části. V souvislosti s tím získal i novou podobou. Informační část aktuálně obsahuje výhradně služby určené platnými právními předpisy. Postupně bude potřebný obsah doplněn a funkcionality zkvalitněny. Zároveň bude portál personalizován v rámci propojení s novým Portálem občana a doplněn o nové užitečné služby eGovernmentu.

Stejnopisy Sbírky zákonů naleznete na stránce http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.
Seznam datových schránek naleznete na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do.
Správu dat jednotného identitního prostoru (JIP) naleznete na adrese: https://www.czechpoint.cz/spravadat/.


Děkujeme za pochopení,
Ministerstvo vnitra