Informační novinky

Obec Choustníkovo Hradiště je od 25.6. 2020 členem  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY, o.p.s.