Dokumenty a formuláře

Pasport veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení – Pasportizace – Choustníkovo Hradiště


Pasport komunikací – aktualizace k 1/2022

PMK Choustníkovo Hradiště


Plán rozvoje sportu 2018–2022

Plán rozvoje sportu


Strategický plán rozvoje obce Choustníkovo Hradiště 2020–2027

Strategický plán rozvoje obce Choustníkovo Hradiště 2020–2027


Územní plán obce Choustníkovo Hradiště (26. 5. 2010)

Územní plán obce Choustníkovo Hradiště
579327 1 Základní členění území
579327 2 Hlavní výkres
579327 3 Vodní hospodářství
579327 4 Elektrorozvody_Plyn
579327 5 Veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
579327 6 Koordinační nákres
579327 7 Předpokládané zábory ZPF

V současné době se pracuje na změně územního plánu č.1 obce Choustníkovo Hradiště.