Veřejné setkání k investiční akci 
15. 5. 2024
Investiční akce III/29923 Choustníkovo Hradiště
5. 6. 2024