Oprava propustků a mostků v roce 2023

Pozemky pro chodník podél silnice I/37
Pozemky pro chodník podél silnice I/37
8. 6. 2023
zákaz zalévání
Zákaz zalévání zahrady
25. 6. 2023