Aktuality

2. 1. 2023

Vodné pro rok 2023

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městyse se dne 7. 12. 2022 usneslo, že vodné pro rok 2023 zůstane stejné jako v loňském roce, tj. 25 Kč/m3 s DPH.
2. 1. 2023

Loutkové divadlo

Rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali na loutková divadla, které se budou konat od ledna do dubna, vždy jednu neděli v měsíci. Velice se na Vás […]
2. 1. 2023

Kalendář

Vážení spoluobčané, úřad městyse pro občany připravil kalendář, ve kterém máte termíny svozu TO a kulturní akce pro rok 2023. Kalendář si můžete vyzvednout na poště nebo […]