Společenství obcí Podkrkonoší – SOP

Na Zastupitelstvu obce Choustníkova Hradiště konaného 20. 11. 2019 byl schválen vstup do Společentví obcí Podkrkonoší dle usnesení č. 78/6/2019.

https://www.podkrkonosi.info
Dne 21. 11. 2019 podal starosta obce Ing. Jan Vogl žádost do Svazku obcí Podkrkonoší. Na valné hromědě, která se konala v obci Kohoutov dne 12. 12. 2019 obec reprezentoval místostarosta Zdeněk Seidl. Obec Choustníkovo Hradiště byla jednohlasně přijata za člena Společentví obcí Podkrkonoší.

Zpravodaj Společenství obcí Podkrkonoší – 9. vydání

Místní akční skupina Království Jestřebí hory, o. p. s.

Na Zastupitelstvu obce Choustníkova Hradiště konaného 15. 3. 2020 byl schválen, aby správní území obce bylo součástí regionu Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021–2027 dle usnesení č. 37/2/2020.

https://www.kjh.cz
Na Zastupitelstvu obce Choustníkova Hradiště konaného 17. 6. 2020 byla schválena předložená Rámcová partnerská smlouva o partnerství s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o. p. s., se sídlem: Pod Městem 624, 542 32 Úpice, IČ: 275 11 227 a byl pověřen starosta k zastupování obce – usnesení č. 47/3/2020.

Dne 25. 6. 2020 proběhl v Úpici sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., kterého se účastnil starosta obce Ing. Jan Vogl. Programen jednání bylo i přijetí nového člena – obec Choustníkovo Hradiště. Obec Choustníkovo Hradiště byla jednohlasně přijata a zároveň byla podepsána Rámcová partnerská smlouva o partnerství s místní akční skupinou.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost shlédnout informace o dění Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na Youtube kanálu.