Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště č. p. 102
544 42 Choustníkovo Hradiště
IČO: 64827127

Velitel: Petr Hloušek
tel.: +420 731 023 179

Facebook
Základní organizace Českého svazu žen
Základní organizace Českého svazu žen
544 42 Choustníkovo Hradiště

Předsedkyně: Hana Dušková
Místopředsedkyně a jednatelka: Marie Vopálková
tel.: +420 737 982 103
Všestranný sportovní klub
Všestranný sportovní klub
Veřejný sportovní klub Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště č. p. 102
544 42 Choustníkovo Hradiště

Předseda: Jiří Hudok
tel.: +420 733 573 887

Facebook