Plánované akce pro rok 2022


Investiční akce – pouze s dotační podporou

 • Výstavba „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/38


Projektová dokumentace a studie

 • Projektová dokumentace na stavební akci III/29923 Chodník středem obce ve spolupráci SSKHK
 • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ – DPS
 • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ – DPS
 • Studie a zadání projektové dokumentace na rekonstrukci staré školy „Bytový dům č.p. 12 – STARÁ ŠKOLA“
 • Zadání projektové dokumentace na výstavbu „Multifunkčního hřiště v obci“
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci mostních objektů M-04, P-06, P-07
 • Projektová dokumentace – sportovní areál – zastřešení WC


Místní komunikace

 • Asfaltový nástřik místní komunikace k mateřské škole
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
 • Oprava mostních objektů M-05 – p. p. č. 915/1, P-02 – p. p. č. 1194/2


Obecní vodovod a kanalizace

 • Telemetrie na vodojemech
 • Oprava vodovodu a kanalizace Kozí kout


Investice

 • Nový chodník u Olfin Caru
 • Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
 • Dokončení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
 • Mateřská školka – nové herní prvky na dětském hřišti
 • Náves – nové herní prvky na dětském hřišti
 • Technické a materiální vybavení JSDH


Veřejná zeleň

 • Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
 • Květinové záhony
 • Nová výsadba na hřbitově
 • Bezpečnostní ořez dřevin na cestě do Gruntu
 • Zaměstnání pracovníka z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství