Plánované akce pro rok 2024


Prioritní akce
 • Realizace investiční akce III/29923 Choustníkovo Hradiště – oprava a vybudování nových chodníků, přechod pro chodce, veřejné osvětlení, rekonstrukce a nová kanalizace středem městyse, chránička pro optický kabel. Investice je spolufinancována Královéhradeckým krajem.
 • Dokončení projektové dokumentace a žádost o stavební povolení „Bezpečnostní úprava na silnici I/37 vlivem D11“ - oprava a vybudování nových chodníků, bezpečnostní ostrůvek na přechodu pro chodce, veřejné osvětlení, úprava křižovatek. Investice bude spolufinancována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Projektová dokumentace a studie
 • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ – DPS
 • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ – stavební povolení
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci propustku P-03 (u Hospůdky U Dvou borovic)
 • Projektová dokumentace a územní souhlas „Terénní úpravy na p.p.č. 16 v k.ú. Choustníkovo Hradiště“
 • Projektová dokumentace: „Revitalizace veřejného prostoru u rybníků v Gruntu“
 • Dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení na opravu budovy „STATEK“– Sběrné místo pro městys Choustníkovo Hradiště
 • Projektová dokumentace a získání stavebního povolení na MVN Choustníkovo Hradiště – revitalizace obecní nádrže (k.ú. Choustníkovo Hradiště p.p.č 124)

Místní komunikace (MK)
 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v městysi
 • Oprava povrchu komunikace MK 13c

Obecní vodovod a kanalizace
 • Dokumentace k provedení stavby – telemetrie na vodojemech a vodních zdrojích
 • Dokončení akce „Obnova vodovodu od vodního zdroje Rýcholka k vodojemu Müller“
 • Oprava vodovodu v Kozím koutu
 • Oprava vodního jímáni pod Kocbeří a nový hydrogeologický výzkum

Investice
 • Technické a materiální vybavení JSDH
 • Chránička na optický kabel a veřejné osvětlení: „Choustníkovo Hradiště, vn, TU_0253, OPPP“
 • Nové dopravní značení v Choustníkově Hradišti

Investice (pouze s dotačním přispěním)
 • Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště
 • Multifunkční hřiště – na sportovním areálu
 • Dětského hřiště ve sportovním areálu
 • Oprava budovy „STATEK“– Sběrné místo pro městys Choustníkovo Hradiště
 • Fotovoltaická elektrárna na budově Mateřské školy Choustníkovo Hradiště č.p. 42
 • MVN Choustníkovo Hradiště – revitalizace obecní nádrže (k.ú. Choustníkovo Hradiště p.p.č 124)

Veřejná zeleň
 • Květinové záhony na návsi, u mateřské školky a v parku na návsi
 • Zaměstnání pracovníka z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství

Významný dar na opravu krovů v kostele Povýšení sv. Kříže v Choustníkově Hradišti.