Kronika 2020
Počasí
Zima byla mírná, bez sněhu. Leden byl nejteplejší v historii měření za posledních 141 let. 10. února byla první bouřka s velmi silným větrem.
23. února bylo celý den nezvyklé teplo, teplota kolem +10 °C a pršelo. 1. dubna ráno mrzlo. 11.května se během odpoledne rychle ochladilo, přihnala se vychřice s velmi silným větrem, který i v Hradišti napáchal škody. U Macháčků č.p.116 poryv větru utrhl celou střechu na venkovních boxech pro koně. Takto silný a vytrvalý vítr navíc ze severního směru je velmi neobvyklý. Celé jaro bylo oproti předešlým rokům dosti deštivé.
První letní den co se teploty týká, byl opožděný a nastal až 12.června kdy teplota dosahovala až +27 °C a hned druhý den byl tropický, kdy teplota vystoupala až ke +30 °.
10. července po parném dni se k večeru rychle ochlazovalo, pršelo a byla bouřka při které opět foukal silny vítr.
V pátek 14. srpna po poledni se Hradišti vyhla velmi silná bouře, doprovázená vydatnými srážkami, která po okolí napáchala velké škody. Tady jen hezky zapršelo. Na konci srpna přesně 30. 8. kdy probíhalo na hřišti rozloučení s prázdninami bylo zataženo a ač se v okolí vyskytly bouřky v Hradišti naštěstí počasí ,,vydrželo“ a stejně tak se počasí vydařilo i na posvícení.
Konec roku 2020 byl bez sněhu, ale posledních pár prosincových dnů foukal hodně prudký vítr.
L. K.

Tropical Island Karpacz
22. 1. 2020
Svaz žen uspořádal pro své členky a občany z Choustníkova Hradiště výlet do polského města Karpacz, kde se nachází nádherný plavecký komplex se spoustou bazénků, výřivek, saun a skluzavek pro děti. Odjezd byl naplánován na 8 hod. od autobusové zastávky u kostela. Organizace se ujala paní Marie Blažková, která dokázala naplnit téměř celý autobus nejen rodinami s malými dětmi, ale i dalšími příznivci plavání. Při zpáteční cestě byla zastávka v restauraci na Výšince na pozdní oběd. Se spoustou příjemných zážitků a mírně unaveni se všichni zúčastnění vrátili v odpoledních hodinách zpět do Choustníkova Hraadiště.
P. P.

Maškarní karneval pro děti
29. 2. 2020
Pořádáním maškarního karnevalu pro děti se ujaly členky místního svazu žen. V přestrojení pohádkových postaviček, Křemílka a Vochomůrky, kteří celý program moderovali se rozjel karnevalový rej masek. Pan starosta Vogl pouštěl skvělou hudbu a naši nejmenší si tak užili odpoledne plné všelijakých soutěží a zábavy. Masky byly odměněny hodnotnými cenamia za velké podpory rodičů a prarodičů uteklo celé odpolednejako voda v potoce.
P.P.

Nemoc SARS-COV2
Prvotní nákaza touto dosud neznámou nemocí byla u nás v ČR prokázána 1. března. Do té doby jsme se dozvídali o této viróze z médií, kde nejvíce figurovala Itálie. Původ této nemoci se připisuje čínskému městu Wu-Chan, odkud se začala postupně šířit do celého světa.
P. P.

Nouzový stav
S narůstajícím počtem výskytu nakažených nemocí Sars-Cov2 byl dne 12.3.2020 ve 14. hodin vyhlášen v celé ČR nouzový stav, který měl ode dne vyhlášení trvat 30 dní. V kompetenci rady obce Choustníkova Hradiště, která zasedala ještě tentýž den bylo mimi jiné i rozhodnutí zdali místní školka zůstane otevřená. Rada nakonec rozhodla takto:
- zachovat otevření naší MŠ
- ukončit k 16. 3. vaření obědů pro cizí strávníky
- zákaz vstupu do budovy MŠ pro všechny osoby mimi personál a docházející děti
Vzhledem k nouzovému stavu a nízkému počtu dětí v MŠ bylo posléze radou obce rozhodnuto o uzavření MŠ od 16. 3. 2020 do odvolání. Také zápis nových dětí do školky pro nadcházející školní rok byl pojat netradičně-distanční formou, tj. bez přítomnosti dětí a rodičů v budově MŠ. Také byli vybráni členové místní JSDH, kteří zajišťovali dovoz nákupu, léků a ochranných prostředků především pro místní seniory. Poděkování patřilo panu Petru Slabému ml. jako členovi JSDH za jeho obětavou pomoc při zásobování seniorů. Mezi dalšími opatřeními v naší obci v době nouzového stavu bylo uzavření sportoviště za bývalou poštou a dětského hřiště na návsi. Dále pak omezení pracovní doby na OÚ pro veřejnost a poště Partner II. A protože nařízením vlády bylo chránit si dýchací cesty rouškama, které se v té době nedaly koupit, ženy v naší obci se pustily do šítí. Například zázemí místní firmy Malus s.r.o bylo proměněno v krejčovskou dílnu a pod vedením paní Kateřiny Krobotové se zaměstnankyně staly švadlenami na plný úvazek. Roušky byly nakonec rozdány nebo si je místní mohli zdarma vzít v obchodě u paní Pochobradské a přebytky byly nabídnuty městu Dvůr Králové nad Labem. Také bylo hasiči rozvezeno asi 100L dezinfekce, která se v obchodech sháněla jen velmi těžce.
Od pondělí 18. 5. 2020 bylo odsouhlaseno radou obce znovuotevření naší MŠ. Zároveň pro velký zájem o umístění nových dětí do místní školky bylo radou obce rozhodnuto o zřízení druhé třídy, aby bylo vyhověno všem žadatelům.
V půli května došlo také k znovuotevření všech škol po celé ČR a pomalému návratu k normálnímu životu.
P. P.+L. K.

Oficiální stránky Choustníkova Hradiště
14. 5. 2020
K tomuto datu byl zprovozněn facebookový profil naší obce pod jménem OFICIÁLNÍ STRÁNKY CHOUSTNÍKOVA HRADIŠTĚ. Založení tohoto facebookového profilu vyplynulo z potřeby nějakým způsobem avízovat události dějící se u nás v obci. Nápad vzešel z hlavy našeho pana starosty Jana Vogla a realizaci samotného profilu provedl Adam Hudok. V dnešní době je facebook brán už jako nutnost a v případě reklamy na různé akce, ale třeba i pomoc při hledání ztracených či nalezených zvířat je dobrým sluhou nás všech. Samotná obec má ještě své vlastní internetové stánky choustnikovohradiste.cz které jsou pravidelně aktualizovány a kde se také také dozvíte vše potřebné.
L. K.

18. pietní shromáždění
20. 6. 2020
V tento den se konalo na místním hřbitově u památníku již 18. pietní shromáždění k uctění památky obětem pochodu hladu a smrti z koncentračního tábora GrossRosen, letos ho zaštítil Prezident České republiky Miloš Zeman. Tohoto aktu se zúčastili zástupci obce, dobrovolných spolků, politických a společenských organizací. Pořádá ho naše obec ve spolupráci s Klubem českého pohraničí, z.s. Královéhradeckého kraje a Českým svazem bojovníků za svobodu. Živá hudba v podání orchestru policie České republiky byla důstojným zahájením této piety. Mezi přítomnými hosty byli poslanci Parlamentu a Senátu ČR a zástupci velvyslanectví Slovenské republiky a velvyslanectví Ruské federace. I přes nepřízeň počasí kdy celé dopoledne pršelo byla tato pietní akce hojně navštívena.
Po samotné návštěvě hřbitova a položení věnců se pozvaní hosté přemístili do obecní budovy č.p.79, kde bylo připraveno pohoštění.
P.P.+L.K.

Rekonstrukce MŠ
Díky udělení dotace od KH-kraje ve výši 1 050 000Kč a zároveň obdržením dotace od MF ČR z dotačního titulu PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MATERIÁLNÍ ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŮSOBNOSTI OBCE ve výši 10 187 927Kč se mohlo začít s rekonstrukcí MŠ.
O to, že obec získala tak velké peníze se nejvíce zasloužil náš pan starosta Jan Vogl, který připravil veškeré podklady, které jsou pro získání dotace nezbytně nutné. Od 25.6. se MŠ přestěhovala do budovy č.p.79, kde kdysi před mnoha lety MŠ bývala. Na stěhování se kromě zaměstanců školky podíleli také místní hasiči a dobrovolníci. Firma Rýcholka zapůjčila techniku k vystěhování koberce. Pan Vopálka pomáhal se svým traktorem. Co už se nevešlo do náhradního prostoru budovy č.p.79, to bylo uskladněno do budovy bývalé ZŠ. Od pondělí 28.6.2020 začala MŠ fungovat v náhradních prostorech.
K rekonstrukci MŠ
- z východní strany byla k budově postavena přístavba s novým vstupem, únikovými východy, schodištěm a šatnou, v prvním patře pak ještě s ložnicí pro nejmenší děti.
- v bývalých přízemních prostorech ordinací vznikla nová třída pro starší děti, zubní ordinace pana doktora Jiřího Záplaty byla zachována
- boletické panely nahradilo zdivo a celá budova včetne střechy byla zateplena
- barvu fasády vybraly pracovnice MŠ a zastupitelé ji odsouhlasili na schůzi OZ
- rekonstrukcí prošli i rozvody a instalace
- nové je také sociální zařízení a to jak v přízemí tak v patře
- zásadní rekonstrukcí prošla i kuchyň včetně jídelního výtahu
P.P.+L.K.

Technická budova
Nová budova vznikla z důvodu potřeby garážového stání pro velké hasičské auto, které se do garáže v domě č.p.103 kde je i pošta Partner a obecní úřad nevejde. Za obecním domem č.p.79 naproti obecní stodole, která se bude v dohledné době opravovat vznikla úplně nová budova, kterou dostali k užíváni hasiči, kteří se na její stavbě podíleli.
L.K.

Kulturně-sportovní areál
V roce 2018 na podnět dvou mladých příslušníků místního JSDH Adama Hudoka a Jana Senety se zrodil plán na výstavbu workoutového hřiště v areálu za bývalou poštou. KTERÝ BY SE MĚL NĚJAK POJMENOVAT!! :-) Se starostou obce a za kladného vyjádření všech zastupitelů se všichni do toho ,,pustili'' a byl zadán projekt na jeho výstavbu. V únoru 2019 byla podána žádost na dotaci a získána od KH kraje ve výši 286 000 Kč. Vysoutěžená cena na realizaci byla ve výši 633 701 Kč. Obec se tedy finančně podílela částkou 347 701 Kč. Na podzim 2019 se začalo stavět. Nejprve se vybudovalo . Součástí celého projektu byla výsadba zeleně, lavičky, odpadkové koše, dětská tabule, betonový stůl na stolní tenis a srubový altán. Dále byly zakoupeny dva lodní kontejnery, které budou sloužit jako skladní prostory mobiliáře celého areálu.V červnu 2020 bylo hřiště i s odpočinkovu zónou hotové a mohlo začít sloužit široké veřejnosti. Pergola byla dovybavena bočními plachtami a zakoupily se lavice na sezení. Správcem celého areálu byl pověřen pan Jiří Hudok, kterému patří velký dík za jeho velkou pomoc a ochotu udělat ,,něco'' pro obec. Cyklisté si zde vybudovali pěkný tréninkový cyklokrosový okruh. Za pomoci pana Martina Siegra se vybudovalo skromné, ale pěkné cvičiště pro psy. Závodiště pro hasiče se vylepšilo o novou základnu. V roce 2021 se chystá oprava hlavní budovy č. p.6 a přípravy na zadání projektu na výstavbu multifunkčního hřiště.
P.P.

Ekologická havárie na rybnících v Grunt
Začátkem prázdnin došlo k ekologické havárii na rybnících v Gruntu, kde došlo k úhynu ryb. Na hladině se objevila ropná skvrna, kterou se místním dobrovolným hasičům podařilo ohraničit nornými stěnami a zasypat sypkým sorbentem. Celou záležitostí se zabýval odbor životního prostředí Dvůr Králové nad Labem a policie ČR. Bohužel se viníka nepodařilo vypátrat.
P.P.

Burza
6. 6. 2020
Od 9 hodin se na velkém hřišti konala burza, kterou pořádal místní svaz žen. Bylo připraveno občerstvení i prodejci, ale nejspíš z důvodu šeredného počasí nebyl o tuto akci valný zájem což je velká škoda.
L.K.

Summer party
19. 6. 2020
Po jednání a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště byla z důvodů obav před zavlečením koronaviru zrušena Summer Party, která se měla konat 11. 7. 2020. Tuto povedenou akci pořádají dobrovolní hasiči a sportovci ???? a setkávají se s velkým uspěchem u mladých lidí, kterých v loňském roce bylo přes 1000.
Můžeme jen doufat, že nadšení vydrží pořadatelům i pro další roky a nedají se odradit od další práce.
L.K.

Otevření stánku na hřišti
25. 6. 2020
Jak už to tak na vesnici bývá, sousedské vztahy se nejlépe utužují u piva. A ač tu máme dvě hezké hospůdky, místní do nich chodí jen velmi málo. Motorest u hlavní silnice byl zavřený?? Naštěstí se v průběhu několika let zmodernizoval sportovní areál kolem domu č.p.6.
Z nevzhledné budovy se nám začíná klubat hezký domeček ke kterému byla přistavěna velká pergola. Vybudováno bylo nové sociální zázemí včetně sprch pro sportovce. Provizorní výdejové okénko bylo nahrazeno velkým barovým pultem a naši sportovci a hasiči se o prázdninách postarali o to, aby bylo kam zajít a posedět si u piva a klobásy.
L.K.

Hasičský sport
Vzhledem k různým omezením vztahujícím se ke koronaviru mohli naši mladí hasiči poprvé vyjet na závody až 21.6. do Miletína. Aby předvedli co umí, připravili si na sobotu 4. července od 16 do 18 hod ukázku hasičského sportu s předvedením různých disciplín, v kterých pak závodí.
L.K.

Promítání pro děti
Kino na velkém hřišti, o které se stará Jiří Hudok st.
Tak jako napadlo manželku našeho pana starosty, paní Pavlu Voglovou uspořádat v roce 2019 první dětský karneval, tak ji o prázdninách 2020 napadlo, takové malé improvizované letní kino. Natřená betová zeď na bílo sloužila jako plátno a celkem třikrát během prázdin se promítala nějaká pohádka, na kterou přišly nejen místní děti, ale i jejich rodiče nebo prarodiče. Role promítače se ujal pan starosta. Nechyběl ani popcorn a bonbony jako ve správném filmovém stánku a to vše rozdávala již zmíněná dobrá duše pro zdejší děti, Pavla Voglová z vlastních zdrojů. Ten kdo se nechtěl se svojí ratolestí dívat mohl pod pergolou vést důležité vesnické debaty u piva.

Kulturně-sportovní den a noc
1. 8. 2020
Po covidovém rozvolnění se opět začalo kulturně a sportovně žít v naší obci. Pan Zdeněk Seidl a pan Jiří Hudok st. Přišli s myšlenkou uspořádat pro naše občany a příznivce dobré zábavy a sportu zajímavé odpoledneplné sportovních disciplín v areálu za poštou (který je jak Voglů dravec no name). Každý si mohl vyzkoušet svoje síly ve vrhání koulí, hodu oštěpem, vis na hrazdě nebo střelbu fotbalovým míčem na branku. Nejzajímavější atrakcí pro děti, ale hlavně pro dospělé byl elektrický býk. Bylo velmi těžké se na něm udržet. Také bylo možné zahrát si stolní tenis. Pro děti byl připraven skákací hrad a skluzavka. K tomu všemu bylo připraveno výborné občerstvení a skvělá hudba. Soutěžících, ale i divků se sešlo v hojném počtu. Počasí přálo, a tak se celé odpoledne velmi vydařilo. Po této vydařené akci se pár nadšenců rozhodlo pokračovat ve sportování a vznikl pravidelný ,,PÁTEČNÍ FOTBÁLEK“ při němž si vyznavači tohoto sportu poměřují svoje síly.
P.P.

Hradišťská konvička
1. 9. 2020
V sobotu 1. září se ve sportovním areálu za poštou konal 12.ročník hasičského závodu Hradišťská konvička. Dopoledních soutěžních disciplín se zúčastnilo11 družstev mladých hasičů. Odpoledne se konala dvě kola požárních útoků dospělých týmů. V kategorii mužů se utkalo 11 týmů a po 3 letech se konečně vrátila putovní konvička do Hradiště. V kategorii žen startovalo 5 družstev a putovní konvičku si odvezly ženy z Lanžova. A v kategorii ,,seniorů'' kde nejmladšímu závodníkovi musí být víc jak 35 let, vyhrálo družstvo Rakváčů.
P.P.

Rozloučení s prázdninami
30. 8. 2020
Předposlední srpnový den se na velkém hřišti konalo LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI, které pořádala obec ve spolupráci s některými místními spolky. Od 14 hodin se děti mohly vyřádit na skákacích hradech. Užít si jízdu na rodinném poníkovi pana Macháčka, který se o vodění bílé kobylky podělil se svojí nejstarší dcerkou. U altánu se vytvořila veliká fronta dětí, které si přály mít pomalovaný obličej, což jim ráda splnila Jaroslava Vopálková. Svaz žen si nachystal různé soutěže o ceny. Cyklisté z TJ Jiskra Jaroměř připravili závody na kolech. Malé účastníky odměňovali diplomem a medailí. Děti měly zdarma limonádu a buřty, které jim na grilu chystala paní Vlastička Vaníčková , která pracuje v místní MŠ a všechny zdejší děti ji milují. Grilovat špekáčky jí pomáhala ještě paní Dvořáková.
Návštěvnost byla hezká a celá akce se povedla i přes to, že počasí už nebylo moc přívětivé. Celý den bylo zataženo, ale naštěstí nepršelo.
L.K.

Nohejbalový turnaj
12. 9. 2020
Do sportovního areálu za poštou se v tento den sjelo 11 týmů, které se utkaly v 15. ročníku nohejbalového turnaje smíšených trojic. To znamená, že musela v každém týmu hrát nejméně jedna žena. Po celý den sportovního zápolení panovala příjemná atmosféra, která vyvrcholila vpodvečer volnou zábavou. Účastnili se jí nejen soutěžící a fanoušci jednotlivých týmů, ale i místní občané v hojném počtu. K vydařenému dni přispělo i pěkné počasí, které vydrželo až do pozdních hodin.
P.P.

Posvícení
19. 9. 2020
V sobotu 19. 9. 2020 se konalo ve sportovním areálu za poštou již tradiční posvícení. Vše probíhalo pod taktovkou SDH a dobrovolníků. Vzhledem k nastalé situaci z obav před nákazou Covid-Sars2 bylo na tomto posvícení méně občanů než obvykle. Ale i přesto byly všechny posvícenské lahůdky vyprodané a k tomu všemu zaznívala příjemná hudba střídajících se kapel a skupin. Pro zpestření a zábavu našich nejmenších zajistila obec řetízkový kolotoč a skákací hrad. Ceý den se velmi vydařil i díky tomu, že bylo po celý den velmi pěkné počasí.
P.P.

Titul Chléb roku 2020
Za zmínku také stojí to, že díky pekárně BEAS a.s., která zaměstnává i některé občany z naší obce, jsme se dostali do povědomí široké veřejnosti v oblasti pekařství, neboť v kategorii ,,CHLÉB ROKU 900-1200g 2020'' získala titul po druhé za sebou pekárna BEAS a.s. CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ. Hodnocení chleba proběhlo za přísných hygienických opatření 30.9.2020 v prostorách SPŠ potravinářství a služeb Pardubice.
P.P.

Říjnové volby
Ve dnech 2. a 3. října se konaly volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů. Kvůli obsazení budovy č.p.79, kde se volby obyčejně odehrávají, dočasně přestěhovanou školkou byla volební místnost zřízena v prostorách obecního úřadu. Pro voliče, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli dostat po schodech do prvního patra sloužil k přivolání členů volební komise zvonek a nebo bylo možné se po předchozí domluvě vydat i s urnou za voličem domů.
V naší obci se voleb zúčastnilo 27,03 % oprávněných voličů. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhlo ve stejné budově za stejných podmínek ve dnech 9. a 10. října 2020.
P.P.+L.K.

Odstoupení místostarosty
Po odstoupivším místostarostovi p. Macháčkovi, kterého před rokem ve funkci nahradil pan Zdeněk Seidl, došlo opět ke změně v obecním zastupitelstvu. Ke dni 4. 11. 2020 se pan Zdeněk Seidl také vzdal funkce druhého místostarosty naší obce z důvodu narůstající velké zaneprázdněnosti spojené s jeho podnikatelskou činností. Mimo jiné uvedl, že své závazky a rozdělané úkly vůči obci dokončí. Ve funkci místostarosty nadále setrvává pan Zbyněk Šmíd.
P.P.

Další nouzový stav
Od 5. října 2020 začal platit na území naší republiky opět NOUZOVÝ STAV kvůli zhoršení epidemie koronaviru. Znovu došlo k omezení volného pohybu, rušení kulturních a sportovních akcí, sdružování se nebo navštěvování svých nejbližších. Od 21. října je povinnost nošení roušek na veřejně přístupných místech a v zastavěném území obce, toto nařízení neplatí pro osoby které jsou od sebe dále než dva metry. O všech nařízeních jsou občané informováni nejen na facebooku, ale i rozesíláním informačních sms. Pomocnou ruku znovu nabídli členové SDH, a stejně jako na jaře poděkování opět patří Petru Slabému ml., který zajišťoval pomoc hlavně našim místním seniorům. Už teď bylo zcela jasné, že dojde k dalšímu zrušení plánovaných akcí.
V této době jsou i první lidé z naší obce pozitivně testovaní na koronavirus, naštěstí mají všichni jen lehký průběh onemocnění. Na začátku prosince jsme pro jubilanty, kteří přišli o svoji každoroční oslavu pořádanou obcí, připravily hodnotné dárkové balíčky, které jsme my Pavlína Potocká a Lucie Kreislová společně s Hanou Čížkovou chystaly v budově obecního úřadu. Vše co do balíků přišlo zajistil pan starosta Jan Vogl se svým tchánem a místostarostou v jedné osobě Zbyňkem Šmídem. Poté je i společně rozváželi obdarovaným občanům.
Nekonal se ani vánoční koncert v místním kostele, Mikulášská nadílka. Rozsvícení vánočního na návsi, oslava jubilantůči setkání občanů u vánočního stromu na návsi na Štědrý den.
Vánoční svátky mnozí z nás trávili pouze v domácím kruhu, bez návštěv svých nejbližších v obavách před nákazou onemocněním koronavirem. Ale i přes to všechno, jsme vstoupily do Nového roku s přáním a vírou v lepší časy.
P.P.+L.K.

Narozené děti v roce 2020
Kalous Petr

Opustili nás v roce 2020
Eva Petráková
Miluše Holcová
Bohuslav Popov
Gerlinde Kuříková
Josefa Popovová
Jiří Králíček
Jiří Chmelík
Kronika 2019
V tomto roce došlo ke změně kronikářky. Za paní Marii Blažkovou, která vedla kroniku od roku 2015 se tohoto poslání ujaly hned dvě ženy.
Paní Pavlína Potocká společně s Lucií Kreislovou budou pokračovat v zapisování důležitých událostí a informací, které proběhly v naší obci a nesmazatelně se zapsaly do jejích dějin. Zároveň se pokusí i o elektronickou podobu kroniky, která bude přístupná široké veřejnosti na internetových stránkách obce Choustníkovo Hradiště.
A nyní v krátkosti o nás, nových kronikářkách.
Jmenuji se Pavlína Potocká, narodila jsem se před 53 lety v Trutnově. V roce 1987 jsem se provdala do Choustníkova Hradiště č.p.94, kde jsem již dva roky pracovala jako vychovatelka v ZŠ internátní pro děti s vadami řeči, jejímž ředitelem v tu dobu byl pan Jan Láska. V roce 1991 jsem přestoupila do místní základní školy na pozici vychovatelky ve školní družině. V roce 1993 jsem odešla ze školství a začala pomáhat ve firmě mého manžela. Mám dva syny, kteří jsou již dospělí. Po mateřské dovolené jsem se vrátila zpět do logopedické školy kde doposud pracuji. Od roku.....jsem členkou obecního zastupitelstva a od roku 2015 členkou ČSŽ. Velmi se zajímám o kulturní a společenské dění v obci a nemalou měrou se podílím na zajišťování některých akcí, neboť si velmi přeji, aby to v naší obci vzkvétalo a tzv. ŽILO.
Jmenuji se Lucie Kreislová, narodila jsem se v roce 1977. Do čtrnácti let jsem s rodiči žila v Žirči. Bydleli jsme nad vesnicí na kraji lesa, obklopeni přírodou a zvířaty, právě proto k tomuto tíhnu. Do Choustníkova Hradiště č.p.126 jsem se s manželem a synem přistěhovala v roce 2011. V březnu 2015 k nám přibyla ještě naše dcera. Z důvodu onemocnění syna jsem ženou v domácnosti.
Na podzim v roce 2018 po komunálních volbách jsem se stala členkou obecního zastupitelstva. Zajímám se o dění v obci a ráda pomůžu je-li to v mých silách. Do kroniky se budu snažit přispívat nejen psaným textem, ale třeba i fotografiemi a ráda bych dala naší kronice i elektronickou podobu.

Počasí
Rok 2019 byl druhým nejteplejším rokem v historii měření ČHMÚ hned po roce 2018. Nejteplejším měsícem byl červen, který se zároveň stal i nejteplejším naměřeným měsícem v historii. Rok 2019 byl suchý, ale ne tak, jako rok předcházející. Hradišti se déšť vyhýbá obloukem. Není neobvyklé, že všude v okolních obcích přší, ale u nás v Hradišti nespadne ani kapka.

Tříkrálové koledování
7. 1. 2019
S příchodem nového roku proběhlo jako již tradičně tříkrálové koledování za účasti malých koledníků, dětí z logopedické školy, které svým zpěvem pomohly dobré věci. Jejich přičiněním se vybralo úžasných 6561 Kč, které budou použity Farní charitou ze Dvora Králové nad Labem na provoz Občanské poradny a na zkvalitnění služeb osobní asistence.

Divadlo pro děti
Díky manželce našeho pana starosty, Pavle Voglové, vznikla myšlenka připravit pro naše nejmenší občánky čtyři divadelní představení, která se odehrála v kulturním sále budovy čp.79:
– 27. ledna „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši
– 10. února „Kabaret z Popletalova
– 17. března „Vodnická pohádka
– 7. dubna „ Zlatovláska

I když jsme čekali větší návštěvnost ze starny našich nejmenších, nebyli jsme zklamáni. Dětičky si každé představení velmi užily, mnohokrát se staly součástí buď přímo pohádky nebo následného soutěžení a my dospěláci jsme si uvědomili, jak je krásné vidět děti spokojené a šťastné.

Nová cisterna pro JSDH
12. 1. 2019
Hasiči společně se zástupci obce převzali tento den zakoupenou cisternu z Maršovic. Jedná se o hasičský automobil CAS 24K LIAZ po generální opravě a jeho koupě se zdála být pro obec výhodná. Ještě bude třeba automobil dovybavit. Provedení servisu se ujal místní opravář pan Martin Sieger, který má dílnu u bývalé moštárny. Zaškolením našich hasičů pomůžou hasiči z Hajnice a profesionálové ze Dvora Králové nad Labem. Toto auto usnadní práci místní JSDH nahradí starý automobil a zajistí bezproblémový dojezd k potřebným zásahům.

Obnovení setkání jubilantů
15. 2. 2019
Po dvouleté přestávce se v únoru uskutečnilo již 67. setkání jubilantů pořádané obcí za účasti pana starosty, dále pak paní Marie Láskové, Hany Čížkové a Pavlíny Potocké. Spojením sil jmenovaných se tato akce velmi povedla. Z pozvaných 42 jubilantů se jich sešlo 27. Pro všechny pozvané jubilanty bylo připraveno občerstvení a hodnotný dárek v podobě dárkového balíčku s pochutinami. O kulturní program se postaraly děti z místní mateřské školy, které svým vystoupením v úvodu přivítaly pozvané. Poté následovala živá hudba složená ze dvou muzikantů, jež zpříjemňovali celé podvečerní posezení. Pro jubilanty roku 2019 je setkání naplánováno na podzim.

Maškarní karneval pro děti
24. 2. 2019
Organizováním maškarního karnevalu se ujala paní Alena Laubeová se svojí dcerkou Amálkou za pomoci paní Pavlíny Potocké. Hudební projekce se ujal pan starosta. Pro děti bylo připraveno pohoštění, herní koutek a spousta zajímavých soutěží. Také proběhla promenáda masek, při níž se to hemžilo princeznami, vílami, čarodějem, kočičkou, duchem, čertem, policistou, sokolníkem a nechyběl ani Iron Man a Batman. Všechny masky byly oceněny medajlí, frkačkou a balíčkem plným sladkostí.
Rodiče i prarodiče dětem fandili, tleskali a povzbuzovali je při plnění jednotlivých soutěžních disciplín. Celé odpoledne si děti náramně užily. Pro organizátory byl dětský smích a radost největší odměnou.

Obecní noviny Choustníkova hradiště
V březnu vyšlo první číslo Obecních novin Choustníkova Hradiště, které po 23 letech nahradilo časopis Hradišťský zpravodaj, u jehož zrodu stál pan Jan Láska a tehdejší starosta pan Vratislav Vopálka. Vydávání novin řídí redakční rada ve složení: ing. Jan Vogl, pan Zdeněk Seidl a jeho žena Bc. Blanka Seidlová. Tímto přejeme novému časopisu mnoho úspěchů ve službě občanům Choustníkova Hradiště.

Mladí hasiči v obci
V roce 2019 se naši mladí hasiči pod vedením Šárky Víškové a Jana Říhy zúčastnili spousty závodů, při kterých se jim dařilo vyhrávat. A aby se jen netrénovalo a nezávodilo, vyrazily děti třeba i na tajný výlet na kolech , který jim jejich trenéři nachystali a jehož cílem byla Pevnost Josefov.

Čarodějnický rej a stavění májky
30. 4. 2019
V úterý 30. dubna započal čarodějnický rej na hřišti za poštou. Ženy ze svazu napekly dobroty a připravily hry pro soutěživé dětičky. Rybáři se postarali o občerstvení a pitný režim. Hasiči postavili krásnou hráň, na kterou připevnili čarodějnici vyrobenou členkami svazu žen. Děti se mohly podílet na přivazování mašlí na májku. Přes půl obce se táhl průvod, který doprovodil nazdobenou májku do parčíku u busty F.A. Šporka, kde se její postavení stalo velkou výzvou pro místní hasiče. Timto byla po více jak 50 letech tato hezká tradice obnovena i u nás v obci. K tanci a poslechu zahrála hudba v podání pana Chytráčka se zpěvačkou Dášou. Se stmíváním se zapálila hranice a naši nejmenší se vydali na stezku odvahy. Poté už se rejdilo na tanečním parketu i mimo něj až do pozdních nočních hodin.

Brigáda na úklid obce
13. 4. 2019
Brigáda zaměřená na úklid obce proběhla druhou dubnovou sobotu. Na pomoc přišli nejen členové jednotlivých spolků, ale i místní občané, kterým není lhostejné prostředí v obci. Členky svazu žen vysázely květiny do betonových květináčů , které lemují silnici středem obce podél potoka. Ostatní zůčastnění nasbírali během pochůzky obcí za dopoledne úctyhodných 600kg odpadků. Tato očistná akce určitě naší obci prospěla a my budeme doufat, že elán a zaujetí vydrží všem, kteří se na ní podíleli i pro příští rok. A nebo ještě lépe, že se z tohoto stane jedna z obecních tradic.

Kronika 2017–2018
Proč se kronika dva roky nepsala? V roce 2017 v červnu(?) se bývalý starosta p. Vratislav Vopálka, který starostoval v naší obci od roku 1994, po rozepři na zastupitelstvu vzdal funkce starosty. Vzhledem k tomu přestala i jeho družka p. Marie Blažková vést tuto kroniku. Bohužel není v našich silách kroniku dopsat zpětně, proto tedy uvádíme pouze ty nejaktuálnější informace z této doby:

Uskutečněné akce
  • obnovení travnatých ploch, vybudování chodníčků, rozmístění herních prvků tak, aby byly přístupnější na dětském hřištiv obci
  • nová podlaha ve stodole za budovou čp. 79 provedená firmou MM HALLINTO s.r.o v celkoví výši 711 289 Kč
  • oprava komunikace v centru obce ve výši 1 100 000 Kč a komunikace ke sportovnímu areálu ve výši 670 000 Kč firmou SOVIS a.s.
  • ukončení prázdnin se zábavným programem připraveným agenturou VOSA ve spolupráci s místními spolky a obcí
  • drakiáda
  • tradiční setkání důchodců obcí Ch. Hradiště a Vlčkovice v kulturním sále ve Vlčkovicích
  • rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka ve středu obce


Dne 31. 12. 2019 byl ukončen provoz ordinace praktického lékaře Mudr. Martina Topolského v Ch. Hradišti čp.42. Ordinace se přestěhovala k 1. 1. 2018 do Dvora Král./L, Roosweltova 315.
P. P.

Narozené děti
Daniel Lüdke 18. 1.
Sebastian Šulc 28. 1.
Anna Jungkindová 8. 9.
Matyáš Kalous 26. 9.
Jakub Hák 31. 10.
Evelin Kašparová 2. 12.

Opustili nás
Petr Horáček 17. 1.
Elena Pitrmanová 30. 1.
Jaromír Roubal 7. 8.
Hana Dvořáková 24. 10.


11. 8. 2017
Derecho – větrná bouře
Jelikož toto píši s odstupem času, doufám, že se neuchýlím k velkým nepřesnostem.
Vzhledem k síle bouře jsou mé vzpomínky na ni i po několika letech stále živé. Hřmění vzdálených bouřek bylo slyšet už během dopoledne. Pak se situace uklidnila a nic nenasvědčovalo tomu, co se na nás chystá. Kolem 17.hod se najednou velice rychle setmělo a zavládl pověstný klid před bouří. Nad vesnicí byla obrovská oblačnost. Nic takového jsem v životě neviděla. Během okamžiku přišel velmi silný vítr následovaný intenzivním deštěm. Naštěstí to celé netrvalo dlouho, ale škody byly nemalé. Kromě poničeného el. vedení, které se podařilo opravit až po několika dnech, byla poškozena střecha na budově bývalé ZŠ. Směrem na Kohoutov bylo poničeno pár dalších střech, přičemž nejhůře dopadl dům čp.93, kde vítr vzal část střechy i s krovem. Vzduchem letělo i několik trampolín. Třeba od Dubišarových čp.85, jejich trampolína letěla dobrých 100 metrů. V místě Kozího koutu se vítr také vyřádil. Vzrostlý strom spadl na auto, které tím úplně zničil. Zajímavé bylo, že i přes tak obrovsky silný vítr zůstala na poli ležet sláma. Největší škody byly napáchány v lesích nad Hradištěm směrem na Hořičky a Proruby. Kvůli polomům byl pak nějaký čas zakázaný vstup do lesů.
L. K.

2018
článek z MF DNES z 28. 6. 2018
redaktor Tomáš Plecháč
Choustníkovo Hradiště zažilo týdenní bezvládí
V Choustníkově Hradišti na Trutnovsku došlo k málokdy vídané situaci: po odstoupení starosty i místostarosty se obec na několik dnů ocitla bez statutárního zástupce.
Na radnici obce s necelými šesti stovkami obyvatel totiž týden panovalo úplné bezvládí. Vloni odstoupil starosta, rezignoval také místostarosta a vesnice najednou neměla žádného statutárního zástupce. Tří měsíce před podzimními vobami si zastupitelé museli narychlo vybrat nové vedení. Poučeni z předchozích chyb tentokrát místostarosty zvolili dva.
V loňském roce odstoupil ze všech funkcí tehdejší starosta Vratislav Vopálka. Muže, který v roce 2014 dostal největší počet preferenčních hlasů, ve vedení nahradil místostarosta Jaroslav Hloušek. Ten však ve funkci vydržel necelý rok a minulou středu také rezignoval. ,, Ani v jednom případě zastupitelům žádný důvod nesdělili. Oba dva skončili v radě i v zastupitelstvu. Jsme malá obec, ale práce je zde relativně hodně. Rada tlačí na starostu, aby práci odváděl kvalitně. Stres pracuje u každého za nás a záleží na tom, jak moc si to člověk bere,'' řekl zastupitel Zbyněk Šmíd, který se stal prvním místostarostou.
Schůze se naneštěstí účastnilo pouze osm zastupitelů. Po odstoupení Hlouška zbylo sedm statečných, zastupitelstvo tedy nebylo usnášeníschopné a zvolit nové vedení obce nemohlo okamžitě. To se jim podařilo až tuto středu, kdy se novými místostarosty stali Zbyněk Šmíd a Jan Vogl.
,,Nechtěli jsme aby se opakovala patová situace, kdy by obec neměl kdo vést. Proto jsme zvolili dva místostarosty.
Choustníkovo Hradiště má uvolněného starostu a těžko si umím představit, že by se někdo kvůli třem měsícům vzdal svého zaměstnání, '' vysvětlil Jan Vogl.
Choustníkovo Hradiště bylo bez statutárního zástupce celých sedm dní. Za samosprávu neměl kdo podepisovat dokumenty ani ji zastupovat navenek. ,,Musím přiznat, že jako obec jsme zaspali v tom, že jsme po odstoupení starosty v loňském roce nezvolili jeho zástupce. Pak by k takové situaci nemohlo dojít, '' poznamenal Šmíd. Během týdenního bezvládí nedošlo k žádbé mimořádné události, pouze se zpozdily faktury, které neměl kdo podepisovat. Na vyřízení všech písemností máme nějakou lhůtu a týden je tak krátká doba, že se nic závažného nestalo,'' potvrdil Šmíd. Ještě v létě se podle něj uskuteční další zastupitelstvo, na kterém už projednají běžnou provozní agendu.
Nic dramatického, soudí politolog
Podle ředitele Institutu politologických studií v Praze Petra Jüptnera není takový scénář, kde se obec ocitne bez statutárního zástupce, příliš obvyklý. ,,Většinou k tomu dojde, když se rozpadne koalice nebo v obci není dostatek lidí, kteří by ve volbách postavili kandidátku. Na druhou stranu, pokud je samospráva bez vedení týden, není to nic, co by ji mělo nějak paralyzovat nebo ohrozit. Mnohem dramatičtější by bylo, kdyby klasl počet zastupitelů pod minimální hranici, čímž by došlo k rozpuštění zastupitelstva. Obec by to mohlo paralyzovat na delší dobu,“ vysvětlil politolog.
Před čtyřmi lety kandidoval v Choustníkově Hradišti do komunálních voleb pouze jediný subjekt SNK Hradišt. Do zastupitelstva se dostalo všech 15 kandidátů, po rezignaci starosty a místostarosty se jejich počet zmenšil na třináct. \I nadále v obci může fungovat pětičlenná rada. Rošády na obecním úřadě v posledních měsících obyvatele rozladily.,,Vesnice je rozdělena na dvě části, kolují tady různé fámy. Zastupitelstvo by mělo každého starostu podržet, je zvláštní, co se tady stalo,“ řekl Jaroslav Gottwald.
,,Je to velmi nepříjemná situace. Stalo se to před rokem a teď znova. V takové chvíli nemám s kým jednat,“ uvedla ředitelka mateřské školy Ivana Mrštíková. Bývalý místostarosta Jaroslav Hloušek na sebe v poslední době upozornil kritikou plánované stavby dálnice D11, která povede přes Choustníkovo Hradiště. Kvůli obavám z ,,invaze“ kamionů ze sousedního Dvora Králové nad Labem vystupoval proti tomu, aby ve vesnici vznikl dálníční nájezd a sjezd. Vášně v obci vyvolalo také nedávné vítání občánků. Tehdejší vedené obce totiž na některé děti zapomělo a jejich rodiče si proto uspořádali soukromé neoficiální vítání občánků na dětském hřišti, které moderoval bývalý starosta Vratislav Vopálka. Za odstoupením jeho nástupce byly podle všeho také spory uvnitř zastupitelstva. Jaroslav Hloušek podle svých slov v poslední době čelil štvanici. ,,Těch pomluv, urážek a špinění mé osoby už bylo hodně. Někteří zastupitelé ze vznikající opozice zahájili předvolební kampaň. Dotklo se to i mé rodiny a dál už jsem to nemohl snášet,“ prohlásil bývalý místostarosta.

Nejvýznamnější události tohoto roku v naší obci:
  • oslavy 40. výročí otevření MŠ v CH. Hradišti – 2. 9. 2018
  • komunální volby 5. a 6. října 2018


Také je třeba zmínit významné jubileum – 100 let od vzniku naší republiky.


Komunální volby 2018 – Choustníkovo Hradiště

Kolik získaly strany hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů Hradiště – 55,56 %
Alternativa pro Hradiště – 44,44 %
Volební účast – 62,8 %

Zvolení zastupitelé dle stran a hlasů
Sdružení nezávislých kandidátů – 8 zastupitelů
Petr Hloušek – 193 hlasů
Jan Vogl – 190 hlasů
Jiří Hudok – 182 hlasů
Zbyněk Šmíd – 179 hlasů
Antonín Krobot – 170 hlasů
Svatava Koubová – 153 hlasů
Jiří Záplata – 140 hlasů
Jiří Popov – 156 hlasů

Alternativa pro Hradiště – 7 zastupitelů
Pavlína Potocká – 166 hlasů
Vratislav Vopálka – 153 hlasů
Hana Čížková – 149 hlasů
Petr Slabý – 141 hlasů
Lubomír Jadrný – 137 hlasů
Jaroslav Macháček – 136 hlasů
Lucie Kreislová – 102 hlasů

Starostou obce byl zvolen: Ing. Jan Vogl
Místostarostové: Zbyněk Šmíd, Jaroslav Macháček
V. Vopálka se vzdal svého místa zastupitele a nahradil ho Zdeněk Seidl
P. P.

Narozené děti
Rozálie Hloušková – 5. 1.
Jakub Hanuš – 16. 1.
Jan Heřmanský – 20. 4.
František Dvořák – 20. 6.
František Macháček – 21. 7.
Štěpánka Minářová – 24. 10.
Jan Lüdke – 24. 10.
Monika Křížková – 1. 11.

Opustili nás
Růžena Holečková – 4. 3.