Mateřská škola

Mateřská škola Choustníkovo Hradiště je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Choustníkovo Hradiště, nová zřizovací listina byla schválena dne 26. 10. 2009, IČO 75015447.

Telefon : 499 392 183, 725 842 007

Web: mschoustnikovohradiste.cz

Členění:

  1. Mateřská škola
  2. Školní jídelna   

Počet pedagogických pracovníků: 5
Ředitelka : Mgr. Ivana Mrštíková
Zástupkyně ředitelky: Bc. Petra Derdová
Učitelky: Pavlína Potocká a Jolana Sobovičová
Asistentka pedagoga: Aneta Grigoriadu

Počet provozních pracovníků: 3
Školnice : Andrea Baierová

Kuchařka : Hana Vodehnalová

Uklízečka a pomocná kuchařka: Jana Ježová