Realizované akce

Realizované akce rok 2018

 • Dokončení projektové dokumentace ,,Stavební úpravy a energetická opatření MŠ Choustníkovo Hradiště“.
 • Nákup traktorové sekačky značky KUBOTA
 • Asanace deponie hlíny na sportovním hřišti za poštou
 • Nákup nového kontejnéru na bioodpad
 • Koupě nemovitosti od paní Vojtové, st. p. č. 26., p.p.č. 212 a 2339 v k.ú. Choustníkovo Hradiště

Realizované akce rok 2019

 • Nákup zásahového vozu CAS 24K 101 Liaz a dovybavení JSDH ve výši 625.000, -Kč na zlepšení akceschopnosti jednotky.
 • Získání automobilu Renault Trafic pro činnost SDH bezúplatným převodem.
 • Nákup skladových kontejnerů pro činnosti sportovního areálu.
 • Nové provedení internetových stránek obce Choustníkovo Hradiště.
 • Zahájení výstavby Workoutového hřiště s altánem a výsadbou zeleně (realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 286.000, -Kč).

 

Místní komunikace

 • Zahájení prací na projektu rekonstrukce a výstavby nové komunikace „Stašák – dětské hřiště“.
 • Vybudování výhybny na komunikaci do části obce Ferdinandov.
 • Rekonstrukce povrchu na místní komunikaci od Škopů k Francům.
 • Zahájení prací na projektové dokumentaci „III/29923 Choustníkovo Hradiště“.

 

Kanalizace a vodovod

 • Zahájení prací na projektu „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“.

 

Budovy v majetku obce

 • Opravy a rekonstrukce střech na vodojemu Müller, hasičárně na Ferdinandově, obecním úřadě, stodole a na budově kulturního sálu.
 • Oprava omítky na hasičárně v části obce Ferdinandov – místní občané svépomocí.
 • Zahájení prací na projektové dokumentaci k akci „Technická budova obce Choustníkovo Hradiště“

 

Veřejná zeleň

 • Výchovné a stabilizační ořezy stromů v parku a na obecním hřbitově
 • Nové výsadby např. u autobusové zastávky, lípa svobody v parku,…