Realizované akce

Realizované akce za rok 2021

Priorita:

  • dokončení Rekonstrukce mateřské školy

 Projektová dokumentace a studie

  • Projektová dokumentace na „Hasičskou zbrojnici se školící místností“ DUR
  • Studie – „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti“
  • Projektová dokumentace na novou komunikaci „STAŠÁK – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“ DUR
  • Zadání projektové dokumentace na opravu obecní stodoly na st. p. č. 72/1
  • Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice I/38- stavební povolení

 Místní komunikace

  • Výstavba nových parkovacích míst u mateřské školy
  • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci

 Obecní vodovod a kanalizace

  • Oprava jímání a prameniště – „Vodní zdroj Pod Kocbeřemi“

Výstavba (demolice)

  • Oprava fasády kabinek č.p. 6 na sportovním hřišti
  • Demolice budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
  • Zahájení opravy obecní stodoly na st. p. č. 72/1
  • Kontejner na vybavení SDH – nové opláštění a instalace dveří
  • Technické a materiální vybavení JSDH
  • Finanční spoluúčast na opravě krovů na kostele Povýšení svatého Kříže

Veřejná zeleň

  • Nová výsadba u kostela Povýšení svatého Kříže
  • Nová výsadba u mateřské školy
  • Nová výsadba u bytových domů
  • Arboristická úprava zeleně na hřbitově
  • Zaměstnání z úřadu práce – Dotační titul z EU – Uklízeč veřejných prostranství

Realizované akce za rok 2020

Projektová dokumentace a studie

 • Projektová dokumentace na posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště
 • Projektová dokumentace na veřejné osvětlení podél silnice I/38
 • Demoliční výměr budovy na st. p. č. 26 (místo nové hasičské zbrojnice)
 • Geologický průzkum – místní komunikace „Ferdinandov Holec – Blažek“
 • Architektonická studie „Požární zbrojnice se školící místností“

Místní komunikace

 • Lokální opravy na všech místních komunikacích v obci
 • Oprava mostu u dětského hřiště M-03
 • Montáž pěti zrcadel pro bezpečnější provoz na místních komunikacích
 • Čištění krajnic Grunt, Zátiší a soutok
 • Dopravní značení na mostních objektech

Obecní vodovod a kanalizace

 • Oprava vodovodu C3 – vodovod Choustníkovo Hradiště propoj Malus
 • Automatický dávkovač dezinfekce na vodojemu Ferdinandov

Výstavba

 • Rekonstrukce mateřské školy – hlavní zahájení stavebních činností
 • Novostavba – Technická budova obce – garáž pro cisternové silniční vozidlo
 • Dostavba areálu u workoutového hřiště
 • Zastřešení lodních kontejnerů na sportovním hřišti
 • Zakoupení lodního kontejneru pro vybavení SDH
 • Restaurátorské práce na pomníku sv. Panny Marie u hřbitova
 • Rozptylová loučka na hřbitově
 • Oprava střechy a rozšíření štítů na kabinách č.p.6 – sportovní areál

Veřejná zeleň

 • Bezpečnostní a výchovné řezy na dřevinách
 • Pokácení rizikových tújí na hřbitově
 • Nákup kontejneru na bioodpad

Realizované akce za rok 2019

 • Nákup zásahového vozu CAS 24K 101 Liaz a dovybavení JSDH ve výši 625.000, -Kč na zlepšení akceschopnosti jednotky.
 • Získání automobilu Renault Trafic pro činnost SDH bezúplatným převodem.
 • Nákup skladových kontejnerů pro činnosti sportovního areálu.
 • Nové provedení internetových stránek obce Choustníkovo Hradiště.
 • Zahájení výstavby Workoutového hřiště s altánem a výsadbou zeleně (realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve výši 286.000, -Kč).

 

Místní komunikace

 • Zahájení prací na projektu rekonstrukce a výstavby nové komunikace „Stašák – dětské hřiště“.
 • Vybudování výhybny na komunikaci do části obce Ferdinandov.
 • Rekonstrukce povrchu na místní komunikaci od Škopů k Francům.
 • Zahájení prací na projektové dokumentaci „III/29923 Choustníkovo Hradiště“.

 

Kanalizace a vodovod

 • Zahájení prací na projektu „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkova Hradiště“.

 

Budovy v majetku obce

 • Opravy a rekonstrukce střech na vodojemu Müller, hasičárně na Ferdinandově, obecním úřadě, stodole a na budově kulturního sálu.
 • Oprava omítky na hasičárně v části obce Ferdinandov – místní občané svépomocí.
 • Zahájení prací na projektové dokumentaci k akci „Technická budova obce Choustníkovo Hradiště“

 

Veřejná zeleň

 • Výchovné a stabilizační ořezy stromů v parku a na obecním hřbitově
 • Nové výsadby např. u autobusové zastávky, lípa svobody v parku,…

 

Realizované akce za rok 2018

 • Dokončení projektové dokumentace ,,Stavební úpravy a energetická opatření MŠ Choustníkovo Hradiště“.
 • Nákup traktorové sekačky značky KUBOTA
 • Asanace deponie hlíny na sportovním hřišti za poštou
 • Nákup nového kontejnéru na bioodpad
 • Koupě nemovitosti od paní Vojtové, st. p. č. 26., p.p.č. 212 a 2339 v k.ú. Choustníkovo Hradiště