E-podatelna

Nacházíte se na stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na úřad městyse Choustníkovo Hradiště elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na úřad městyse Choustníkovo Hradiště datovou zprávu. V návaznosti na výběr komunikačního kanálu se vám zobrazí podmínky, za jakých vám bude umožněno datovou zprávu zaslat.
Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na úřad městyse Choustníkovo Hradiště datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: mestys@choustnikovohradiste.cz

Časová možnost podání:
kdykoliv

Potvrzení přijetí:
následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:
Pondělí 8:00-17:00
Středa 8:00-17:00
Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na úřad městyse. Prostřednictvím formuláře níže můžete zaslat na úřad městyse Choustníkovo Hradiště datovou zprávu bez přílohy a elektronického podpisu. Tento formulář je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou.

Časová možnost podání:
kdykoliv

Potvrzení přijetí:
následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:
Pondělí 8:00-17:00
Středa 8:00-17:00


Poznámka:
1)* Povinný údaj
2)** Vyplňte v případě, když podání zprávy je podmíněno poskytnutím data narození, např. Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

reCAPTCHA is required.
Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Choustníkovo Hradiště datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Místo podání datové zprávy:
Úřad městyse Choustníkovo Hradiště
Choustníkovo Hradiště 102
544 42 Choustníkovo Hradiště

Časová možnost podání:
Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí:
Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy

Úřední dny podatelny:
Pondělí 8:00–17:00
Středa 8:00–17:00

Upozornění

Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

 1. Kontrola elektronické datové zprávy:
  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
 2. Potvrzení doručení datové zprávy
  Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:
  VZOR:
  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně úřadu městyse Choustníkovo Hradiště na mestys@choustnikovohradiste.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS

  Identifikátor dokumentu
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Choustníkovo Hradiště činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno