Místní poplatky

Místní poplatky pro rok 2023
BřezenMístní poplatek za psy 100 Kč
KvětenPolovina místního poplatku za odpady.
(Možnost platby celého poplatku.)
345 Kč / osoba
ČervenVodné 1. polovina roku 2023.
Stav vodoměrů budou hlásit občané.
ŘíjenPolovina místního poplatku za odpady.345 Kč / osoba
ListopadVodné 2. polovina roku 2023
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.
Žádost o osvobození nebo úlevu z povinnosti zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky.