Místní poplatky

Místní poplatky pro rok 2024
BřezenMístní poplatek za psy 100 Kč
KvětenPolovina místního poplatku za odpady.
(Možnost platby celého poplatku.)
Chalupáři platí poplatek na celý rok
345 Kč / osoba
ČervenVodné 1. pololetí roku 2024.
Stav vodoměrů budou hlásit občané.
30 Kč/m³
ŘíjenPolovina místního poplatku za odpady.345 Kč / osoba
ListopadVodné 2. pololetí roku 2024
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky ÚM.
30 Kč/m³
Žádost o osvobození nebo úlevu z povinnosti zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky.