Elektronická úřední deska – archiv 2022

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Volby – Informace o umístění volebních stanovišť
zřízených na území Královéhradeckého kraje

28. 12. 2022
Volby – Informace pro voliče – datum, místo a čas konání voleb
28. 12. 2022
Zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1
na stavební parcele38/4 v k. ú. Choustníkovo Hradiště

22. 12. 20227. 1. 2023
Veřejná vyhláška – Sdělení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
22. 12. 2022
Schválený rozpočet 202320. 12. 2022
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství

14. 12. 202231. 12. 2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
Požární zbrojnice se školící místností
Požární zbrojnice se školící místností – nákres
14. 12. 202215. 12. 2022
Stanovení vodného pro rok 20239. 12. 202225. 12. 2022
Volby – Informace pro voliče – hlasování na voličský průkaz
Informace pro voliče
Žádost o voličský průkaz
5.12.2022
Pozvánka na Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště29. 11. 20228. 12. 2022
Volby – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro prezidentské volby 202329. 11. 2022
Návrh rozpočtu na rok 202322. 11. 202220. 12. 2022
Rozpočtové opatření č. 323. 10. 2022
Pozvánka na Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště11. 10. 202220. 10. 2022
Rozpočtové opatření č. 211. 9. 2022
Pozvánka na Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště2. 9. 20228. 9. 2022
Pozvánka na Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště2. 8. 202211. 8. 2022
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
13. 7. 202229. 7. 2022
Veřejná vyhláška
13. 7. 202229. 7. 2022
Pozvánka na Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště12. 7. 202221. 7. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Přechodná úpravy provozu
Vlčkovice v Podkrkonoší a oprava komunikace
30. 6. 202216. 7. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu
Situace most – 1. fáze
Situace most – 2. fáze
21. 6. 20227. 7. 2022
Závěrečný účet za rok 2021
Závěrečný účet
Zpráva z přezkoumání hospodaření
Finka
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Příloha PO
Rozvaha PO
Výkaz zisku a ztráty PO
12. 6. 2022
Pozvánka na Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště31. 5. 20228. 6. 2022
Rozpočtové opatření č. 128. 5. 2022
Návrh závěrečného účtu 2021
Návrh závěrečného účtu 2021
Zpráva z přezkoumání hospodaření
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Výkaz zisku a ztráty PO
Rozvaha PO
Příloha PO
22. 5. 202212. 6. 2022
Změna názvu Obce Choustníkovo Hradiště11. 5. 202231. 5. 2022
Výběrové řízení – „Bezpečnostní úpravy na silnici I/37 vlivem dálnice D11“
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
3. Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
4. D.3.2 Koordinační situace 2 – varianta 3
5. D.2.1 Koordinační situace 1 – varianta 2
6. Bezpečnostní inspekce I-37 Choustníkovo Hradiště
7. Zájmové území
10. 5. 20223. 6. 2022
Výběrové řízení – „Oprava MK 31c a 1d – Choustníkovo Hradiště“
1. Kryci list nabidky
2. Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
3. Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
4. Smlouva o dilo na opravu MK 31c,1d
5. Oprava komunikace
10. 5. 20223. 6. 2022
Výběrové řízení – „Asfaltové sportovní hřiště“
1. Kryci list nabidky
2. Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
3. Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
4. Smlouva o dilo_Asfaltové sportovní hřiště
5. Výkaz výměr_sportovní hřiště
6. Mapový podklad
10. 5. 20223. 6. 2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Bobr evropský
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
4. 5. 202220. 5. 2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kormorán – veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – Kormorán
28. 4. 202215. 5. 2022
Veřejná vyhláška – Finanční úřad20. 4. 202226. 5. 2022
Zápis do MŠ Choustníkovo Hradiště21. 3. 20227. 5. 2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Návrh ZÚ za rok 2021
Příloha č. 1 – Rozvaha
Příloha č. 2 – Výsledovka
Příloha č. 3 – FIN
Příloha č. 4 – Příloha
Příloha č. 5
ZPRÁVA FINÁLNÍ_DSO_2021 – Svazek obcí Plynofikace (01.01.2021 – 31.12.2021)
8. 3. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
Návrh opatření obecné povahy
7. 3. 202224. 3. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu
DIO aktuální
2. 3. 202219. 3. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
Návrh – opatření obecné povahy – kormorán
Návrh – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – kormorán
17. 2. 20226. 3. 2022
Výběrové řízení – „Vodovod a kanalizace Choustníkovo Hradiště – oprava Kozí kout
1. Kryci list nabidky
2. Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
3. Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
4a. Situace Kozí Kout
4b. Situace Kozí Kout_let
5a. Šoupe_detail
5b. Kladecak
5c. BET_BLOKY
5d. Ulozeni_grav_ PVC potrubi
5e. Vzor-uloz-VOD_PE100RC_jil
6. Technická zpráva
7. Soupis prací
8. Smlouva o provedení díla
9. Vyběrové řízení na Vodovod a kanalizaci Choustníkovo Hradiště – oprava Kozí kout
15. 2. 202218. 3. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy8. 2. 202225. 2. 2022
Vyhlášení konkursu – Obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Choustníkovo Hradiště
2. 2. 20223. 3. 2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe
31. 1. 202218. 2. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
28. 1. 202214. 2. 2022
Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
„Publikace – Choustníkovo Hradiště“
27. 1. 202218. 2. 2022
Uvědomění o podaném odvolání
D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ
Odvolání proti územnímu rozhodnutí
14. 1. 202231. 12. 2022
Schválený rozpočet obce na rok 20227. 1. 2022
Rozhodnutí – Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace4. 1. 202221. 1. 2022
Návrh rozpočtu 202219. 11. 20217. 1. 2022
Střednědobý výhled rozpočtu6. 9. 201931. 12. 2024