Elektronická úřední deska – archiv 2021

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí,
„D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DÚR, IČ“, rozhodnutí o umístění stavby
Územní rozhodnutí
Situační výkres širších vztahů
29. 11. 202117. 12. 2021
Veřejná vyhláška – O ukončení shromáždění podkladů pro rozhodnutí1. 11. 202118. 11. 2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
– Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
DIO Hořenice
18. 10. 20214. 11. 2021
Veřejná vyhláška – Společné rozhodnutí, Územní rozhodnutí
o umístění stavby a povolení odstranění stavby
12. 10. 202129. 10 2021
Obecně závazná vyhláška obce č.2/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
30. 9. 202117. 10. 2021
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
30. 9. 202117. 10. 2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
Příloha č. 1
Rozdělovník
14. 9. 202131. 12. 2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu –
úplná uzavírka úseku silnice III/29920 od staničení v km 0,000 – 0,200
(spojnice mezi I/37 a obcí Kuks)
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Kuks DIO – finální verze
10. 9. 202126. 9. 2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu
na silnici I/37 v rámci okresu Trutnov a Náchod
Přechodná úprava provozu
DIO – finální verze
8. 9. 202124. 9. 2021
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby spojeného s řízením o odstranění stavby (společného řízení)
4. 8. 202120. 8. 2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
stanovení přechodné úpravy provozu
Uzavírka silnice
30. 7. 202115. 8. 2021
Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy12. 7. 202128. 7. 2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o opakovaném projednání po doplnění spisu
č. 33012-2018 a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí
(Územní řízení o umístění stavby s názvem „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR, IČ“).
Vlastníkovi pozemku ve zjednodušené evidenci.
30. 6. 202130. 7. 2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o opakovaném projednání po doplnění spisu
č. 33012-2018 a o shromáždění podkladů pro rozhodnutí (Územní řízení
o umístění stavby s názvem „D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR, IČ“)
Oznámení o opakovaném projednání po doplnění spisu.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
29. 6. 202130. 7. 2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení
(„D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR, IČ“)
Oznámení o zahájení územního řízení
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
21. 5. 20216. 6. 2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích silnice III/30014
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
Mados
Úplná uzavírka Výšinka
11. 5. 202128. 05. 2021
Veřejná vyhláška – Zpráva o uplatňování Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje
v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021)
Veřejná vyhláška – příloha 2
10. 5. 202127. 5. 2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy,
přechodná úprava provozu na silnici I/37 Výšinka
Výšinka – oprava propustků
DIO finální verze
6. 5. 202123. 5. 2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění podmínek
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh opatření obecné povahy – Labe
Návrh opatření obecné povahy – Dunaj
Návrh opatření obecné povahy – Odra
Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
1. 5. 202118. 5. 2021
Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 3
Zásad územního rozvoje KHK, oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3
Zásad územního rozvoje KHK a úplného znění Zásad územního rozvoje KHK
po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, a 4
1. 4. 202117. 4. 2021
Veřejná vyhláška – „Posílení zdrojů a zefektivnění funkce
vodovodu Choustníkovo Hradiště“
Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkovo Hradiště
Situace stavebních objektů
22. 3. 20217. 4. 2021
Informace k veřejnému jednání: D11 1108 Jaroměř-Trutnov17. 3. 20213. 4. 2021
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy3. 3. 202119. 3. 2021
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení
a nařízení veřejného ústního jednání
Oznámení o zahájení územního řízení
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
16. 2. 202127. 3. 2021