Elektronická úřední deska – archiv 2023

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejná vyhláška k návrhu OOP VLK 40101 18. 12. 202318. 12. 20233. 1. 2024
Návrh opatření obecné povahy VLK 202318. 12. 20233. 1. 2024
Střednědobý výhled rozpočtu SOP na období 2025–2027.14. 12. 2023
Rozpočet SOP na rok 202414. 12. 2023
Rozdělovník13. 12. 202329. 12. 2023
Zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
na části katastrálního území Choustníkovo Hradiště
13. 12. 202329. 12. 2023
11. pozvánka na zastupitelstvo5. 12. 2023
Návrh rozpočtu městyse 202428. 11. 2023
Návrh střednědobého výhledu SOP 2025-202722. 11. 2023
Návrh rozpočtu SOP na rok 202422. 11. 2023
Veřejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení8. 11. 202323. 11. 2023
Pozvánka na 10. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště 7. 11. 2023
Dopravní opatření při akci : oprava sil. III/29925 a sil. III/29915 Žireč
Opatření obecné povahy – stanovení místní přechodné úpravy provozu
27. 10. 202314. 11. 2023
Pozvánka na 9. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště26. 9. 2023
Zveřejnění záměru prodeje herního prvku28. 8. 202312. 9. 2023
Návrh změny územního plánu16. 8. 202329. 9. 2023
Pozvánka na 8. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště15. 8. 2023
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
Situace
2. 8. 202318. 8. 2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Situační plánek
2. 8. 202318. 8. 2023
Rozhodnutí hejtmana20. 7. 2023
Oprava propustků P–06 a P-07 s obnovením asfaltové plochy18. 7. 2023
Veřejná vyhláška – rozhodnutí společné povolení12. 7. 202327. 7. 2023
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
Situace – omezení provozu
11. 7. 202327. 7. 2023
Rozhodnuti hejtmana KHK o vyhlášení počátku období
mimořádných klimatických podmínek.
11. 7. 2023
Výzva3. 7. 202319. 7. 2023
Závěrečný účet za rok 2022
Závěrečný účet za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
PO Příloha
PO Rozvaha
PO Výsledovka
30. 6. 2023
Rozhodnutí – Společné povolení – "III/29923 Choustníkovo Hradiště30. 6. 202318. 7. 2023
Rozpočtové opatření č. 230. 6. 2023
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vlčkovice v Podkrkonoší21. 6. 202310. 7. 2023
Pozvánka na 7. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště20. 6. 2023
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Stanovice19. 6. 20235. 7. 2023
Rozpočtové opatření č. 1/202316. 6. 2023
Závěrečný účet SOP za rok 202216. 6. 2023
Zveřejnění záměru pronájmu – garáže č. 1
Zveřejnění záměru pronájmu – garáže č. 2
12. 6. 2023
Územní rozhodnutí o umístění stavby12. 6. 202328. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu 2022
Návrh závěrečného účtu
PO Příloha
PO Rozvaha
PO Výsledovka
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
9. 6. 202330. 6. 2023
Přijímací řízení na školní rok 2023/2431. 5. 2023
Veřejná vyhláška29. 5. 202314. 6. 2023
Veřejná vyhláška23. 5. 20238. 6. 2023
Návrh závěrečného účtu SOP za rok 2022
Inventarizační zpráva SOP za rok 2022
Příloha SOP
Rozvaha SOP
SOP FIN
Výkaz zisku SOP
Zpráva o přezkumu SOP za rok 2022
ZÚ SOP 2022
22. 5. 202315. 6. 2023
Oznámení o vyhlášení právního předpisu17. 5. 20232. 6.2023
Záměr pronájmu část 915 1 buňky15. 5. 202331. 5. 2023
Poptávka k veřejné zakázce na dodavatele údržbových
prací mostku ev. č. 04 v Choustníkově Hradišti
Kryci list nabidky
Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
SOD Smlouva o provedení díla
Výkresy Mostu_D_01 - M-04
M-04 Technická zpráva
VÝKAZ VÝMĚR M-04
Výzva na VŘ na údržbové práce mostu ev. č 04
12. 5. 2023
Sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí9. 5. 202325. 5. 2023
Pozvánka na 6. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště9. 5. 2023
Pozvánka na 5. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště2. 5. 2023
Veřejná vyhláska – Rozhodnutí společné povolení
Příloha
27. 4. 202313. 5. 2023
Veřejná vyhláska – příloha žádost o zveřejnění obcím KHK24. 4. 202310. 5. 2023
Veřejná vyhláška19. 4. 2023 25. 5. 2023
Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí14. 4. 202315. 5. 2023
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Vyzýváme vás k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v řízení
o veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zadávacích řízení dle ZZVZ na dodavatele
silničních prací na opravu místních komunikací 18c1, 18c3 a mostních objektů.
„Oprava povrchu MK 18c1 a 18c3 s mostními objekty P-06, P-07“
Kryci list nabidky
Čestné prohlášení dodavatele o smluvních podmínkách
Čestné prohlášení dodavatele o kvalifikaci
Čestné prohlášení k ekonomickým sankcím
Čestné prohlášení k individuálním sankcím
Čestné prohlášení ke střetu zájmů
Smlouva o dílo
Rozhodnutí stavba povolena
D.1 SO 110 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA mostní objekty
D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA mostní objekt P06
TECHNICKá ZPRÁVA místní komunikace
D.2.2 DISPOZICE – STÁVAJÍCÍ STAV – mostní objekt P06
D.2.3 DISPOZICE – NOVÝ STAV – mostní objekt P06
D.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – mostní objekt P07
D.3.2 DISPOZICE - STÁVAJÍCÍ STAV – mostní objekt P07
D.3.3 DISPOZICE - NOVÝ STAV – mostní objekt P07
SITUAČNÍ VÝKRES A ŘEZY – místní komunikace
Výkaz výměr
Výzva na VŘ Oprava povrchu MK 18c1 a 18c3 s mostními objekty P-06, P-07
13. 4. 2023
Usnesení přerušení společného řízení
o dodatečném povolení stavby a řízení o povolení výjimky
29. 3. 202314. 4. 2023
Pozvánka na 4. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště28. 3. 2023
Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkovo Hradiště6. 3. 202322. 3. 2023
Veřejná vyhláška – rozhodnutí22. 2. 202310. 3. 2023
Pozvánka na 3. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště21. 2. 2023
Rozpočtové opatření č. 18. 2. 2023
Opatření obecné povahy stanovení trvalé místní úpravy provozu
Stanovení trvalé úpravy provozu Choustníkovo Hradiště
Situační plánek
8. 2. 202324. 2. 2023
Pozvánka na 2. jednání Zastupitelstva městyse Choustníkova Hradiště31. 1. 2023
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Choustníkovo Hradiště30. 1. 20232. 3. 2023
Oznámení – zahájení společného územního a stavebního řízení24. 1. 20239. 2. 2023
Oznámení zahájení územního řízení
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
20. 1. 2023
Oznámení zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
C.3 Koordinační situační výkres
Obnova komunikace Stašák – dětské hřiště
19. 1. 20234. 2. 2023
Zvěřejnění záměru pronájmu16. 1. 2023
1. pozvánka na Zastupitelstvo 18. 1. 2023
10. 1. 2023